GKv - Nieuwsbrief  2019-08
                                              --------------------------------------

---
ALV

Steunpunt Kerkenwerk

Algemene Leden Vergadering

In juni worden de jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen gehouden voor VSE en SKW.
De vergadering van SKW vindt opnieuw volledig digitaal plaats van 12 t/m 26 juni 2019. De leden worden per mail en via de website geïnformeerd over de agenda, kunnen vragen stellen en hun stem uitbrengen. Kijk hier voor meer informatie. De vergadering van VSE wordt gehouden op 19 juni 2019, vanaf 19:30 uur in de Rehobothkerk in Ermelo. De leden worden per mail uitgenodigd en geïnformeerd over de agenda van de avond.

---
Kerkvrijwilligers

Deputaten Relatie kerk en overheid

Protestants Justitiepastoraat

Vanuit ons kerkverband zijn er twee justitiepredikanten. Ds. Geerhard Kloppenburg werkt in de Penitentiaire Inrichting(PI) Lelystad en het Justitieel Complex Zaanstad. Ds. Huib Boersma werkt in de jeugdinrichting De Beele in Voorst en in de PI Leeuwarden. Benieuwd wat een justitiepredikant zoal doet? Lees het interview  met ds. Geerhard Kloppenburg en bekijk het filmpje waarin hij aan het woord komt. Draag a.u.b. het werk van het Protestants Justitiepastoraat op in het gebed. En voor dit werk is de praktische ondersteuning van kerkvrijwilligers onmisbaar: Klik hier voor meer informatie.

---
Kerkdiensten

Interkerkelijk Dovenpastoraat

Uitzenden van kerkdiensten speciaal voor doven

Op D.V. 8 juni en 6 juli worden kerkdiensten in gebarentaal uitgezonden. Deze kerkdiensten worden opgenomen door LPB media en zijn hier te volgen. De meditatie hieruit is later dit jaar te zien op Beleefmee.nl waar meer meditaties met gebaren te vinden zijn. In de dienst op 8 juni in de Gelderhorst te Ede gaat br. W. Smit voor. Het thema van deze dienst is: Kiezen n.a.v. Psalm 1. De dienst op 6 juli in de Jeruzalemwerk in Zwolle wordt geleid door ds. M. Visser. Het thema van deze dienst is: Jezus, ver weg en toch dichtbij, n.a.v. Johannes 14:8.

---
Nieuwe Dienst

Dienst

Nieuwe Dienst over diversiteit

De diversiteit in de kerk neemt toe, constateert het nieuwste nummer van Dienst. Dat is verwarrend. Het andere roept vragen en spanningen op. Hoe zit het met de lieve vrede? Kan dan zomaar alles? In gesprek gaan blijkt de aangewezen weg. Van ‘het staat er toch!’ naar respectvol luisteren. Wie is de ander eigenlijk en wat is zijn verhaal? Vaak ontdek je een gelovig mens, samen ben je verbonden met Jezus Christus. Niet alles hoeft op dezelfde manier. Diversiteit: niet alleen verwarrend en spannend, maar ook verrijkend voor je beeld, je relaties en je geloof. Nieuwsgierig geworden?

---
Vacature

Koningskind

Vacature Regioconsulent midden/zuidoost

Dit Koningskind zoekt een regioconsulent die christenen ondersteunt bij de moeiten van het leven met een beperking. Als regioconsulent verbind je mensen met elkaar en speel je een belangrijke rol in het zichtbaar en bespreekbaar maken van de impact die een beperking kan hebben op het leven. Meer informatie >>>

---
Gebedsweek

Stichting Gave

Vluchtelingengebedsweek 2019

Zondag 23 juni vraagt Gave kerken en christenen om op deze Vluchtelingengebedsdag al biddend om vluchtelingen heen te staan. Ondanks lege handen, ondanks rauw verdriet en grote verschillen, toch de ander zoeken en liefhebben. Dat is wat God ons leert en het is precies wat vluchtelingen nodig hebben. Gave biedt gratis kinderwerkmateriaal, preekschets, PowerPoint en andere materialen om de dag in gezin of kerk vorm te geven. Op de website van Gave kan dit besteld worden.

---
Minisymposium

Praktijkcentrum

Mini-symposium Liturgie

Voorafgaande aan de inauguratie organiseert het Praktijkcentrum een mini-symposium Liturgie in praktijk. We nodigen u uit om in twee workshoprondes te doordenken en ervaren hoe liturgische praktijken een rol spelen in verschillende velden van gemeentezijn. Klik hier  voor meer informatie.

---
Filippus opleiding

Evangelie & Moslims

Start Filippus opleiding

Dit najaar wordt gestart met het aanbieden van de Filippus-opleiding. Deze nieuwe opleiding omvat een éénjarige training, met name voor christenen met een moslimachtergrond. De opleiding rust je toe om samen met anderen het goede nieuws van Jezus Christus uit te dragen. De gebruikte talen zijn Nederlands, Arabisch en Turks, en verder afhankelijk van de inschrijvingen en mogelijkheden. De opleidingslocatie is in Zeist. Informatiedag Filippus-opleiding op zaterdag 22 juni. Kijk hier voor meer informatie.

Reminder: Zomerschool Moslims en het Evangelie, 17-21 juni. Je kunt nog meedoen!

---

Kopij volgende uitgave, inleveren voor woensdag: 19 juni 2019

Wilt u inhoudelijk reageren op een artikel, neem dan contact op met  het  betreffende  deputaatschap,  steunpunt  of organisatie  (via hun website).
Overige reacties of aanleveren kopij kan via nieuwsbrief@gkv.nl