GKv - Nieuwsbrief  2019-11
                                              --------------------------------------

---
Missionair

Deputaten Ondersteuning

Gereformeerd en missionair

Het boekje ‘Kleine Gereformeerde Missionaire Ecclesiologie’ is het resultaat van onderzoek naar missionaire kerkvernieuwing, dat het Praktijkcentrum in opdracht van Deputaten Ondersteuning (voorheen ASMP) heeft gedaan. In deze kleine gereformeerde missionaire ecclesiologie worden niet alleen gereformeerde en Bijbelse lijnen geschetst, maar wordt ook getoond wat de effecten zijn van missionaire projecten in het grotere verband van kerken. Er is een gespreksleidraad bij geschreven dat kan helpen in het overleg over missionaire initiatieven, ook om dit op een goede manier te voeren in eigen gemeente, in samenwerking met andere gemeenten, de classis of regio. Meer informatie en materialen zijn te vinden op de site >>>

 

---

Weet wat je gelooft en Permanente Educatie

Nieuw in het aanbod van Weetwatjegelooft.nl en Permanente Educatie

GEREFORMEERDE THEOLOGIE STROOMOPWAARTS - Symposium 75 jaar Vrijmaking
Tijdens dit symposium op 31 oktober wordt er terug gekeken op het erfgoed en gedachtegoed van 75 jaar Vrijmaking. Meer informatie en aanmelden via Weetwatjegelooft.nl of Permanente Educatie
MIJ NIET MEER GEZIEN - Studiedag Kerkverlating in perspectief
Op 15 november 2019 is het gespreks onderwerp kerkverlating. Meer informatie en aanmelden via Weetwatjegelooft.nl of PEP
LEZEN EN LATEN LEZEN - Studiedag over gelovig omgaan met de Bijbel
Een studiedag op 30 oktober waarin de praktijk van ons Bijbellezen tegen het licht wordt gehouden. Meer informatie en aanmelden via Weetwatjegelooft.nl of PEP

---
hihaho

LPB media

Prachtig nieuws

Het gebruik van interactieve video in de kerken gaat van start. Voor de zomervakantie is een peiling gedaan onder ruim 600 kerken. Het overgrote deel heeft positief gereageerd op de mogelijkheid die geboden wordt om met de gebruiksvriendelijke software ‘HiHaHo Interactive Video’ aan de slag te gaan. Het geeft veel nieuwe mogelijkheden voor andere vormen bij bijbelstudie, catechese, jeugd- en kinderwerk. Nu is het dan zover! Maak uw video interactief in drie simpele stappen: Selecteer, verrijk en publiceer. HiHaHo ondersteunt het gebruik van video’s via alle gangbare platforms, zoals: YouTube, Vimeo, enz. Kennis van videobewerking is niet nodig. Ga naar hihaho.lpbmedia en ontdek de mogelijkheden!

---
Collegedag

Diaconaal Steunpunt

Collegedag

Hoe is Gods missie onderdeel van het dagelijks leven? En waarom is dat van belang voor onze identiteit, ons wereldbeeld en onze missie? Welke rol hebben we als christenen in de verschillende sectoren in de samenleving? Wil je je in deze vragen verdiepen? Kom dan op 31 oktober naar de collegedag Part of the Story. Je wordt geprikkeld in je denken en gaat met anderen in gesprek over de rol van christenen in de samenleving. Kijk voor meer informatie >>>

---
Filippus opleiding

Evangelie & Moslims

Filippus-opleiding

Op zaterdag 27 september start Evangelie & Moslims met de nieuwe Filippus-opleiding. Dit is een éénjarige parttime training met name voor christenen met een moslimachtergrond. De opleiding rust studenten toe om samen met anderen het goede nieuws van Jezus Christus uit te dragen en wordt deze eerste keer aangeboden in het Nederlands, Arabisch en Turks. Directeur Cees Rentier is blij dat Evangelie & Moslims na de intensieve voorbereidingen nu kan beginnen met deze unieke opleiding. “Twaalf cursisten hebben zich definitief aangemeld. Dit symbolische getal is een mooi begin.”  Lees meer >>>

---
Toerustingsdag

Diaconaal Steunpunt, het Missionair Steunpunt en Verre Naasten

Vernieuwde Micha Cursus

Op donderdag 26 september is de geheel vernieuwde en geactualiseerde Micha Cursus gelanceerd. De Micha Cursus biedt al sinds 2006 verdieping en praktische handvatten aan kerken en groepen die werk willen maken van gerechtigheid. Annemarthe Westerbeek, coördinator van Micha Nederland: ‘De vernieuwde Micha Cursus ziet er fris en aantrekkelijk uit en is zowel voor ‘beginnende’ als ‘gevorderde’ rechtbrengers.’ Voor meer informatie over de Micha Cursus kijkt u op de site >>>

---
Meldpunt

Het Meldpunt

Toerustingsdag

Het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties  organiseert op 2 november 2019 zijn jaarlijkse Toerustingsdag voor vertrouwenspersonen. Dit jaar is het thema: ‘De kerk een veilige plaats.' De basis voor deze dag vormt het Stappenplan Een veilige kerk. In zes workshops krijgen vertrouwenspersonen handvatten aangereikt om de preventie in de eigen gemeente te stimuleren en aan te pakken. Jeroen Sytsma, predikant van Zwolle Zuid opent de Toerustingsdag met de lezing: Een stille tocht voor Tamar, openhartig preken over seksueel geweld. Datum: zaterdag 2 november 2019, 10.00 uur, Barneveld. Meer informatie en aanmelden via de website.

---
---

Kopij volgende uitgave inleveren voor woensdag: 9 okt 2019

Wilt u inhoudelijk reageren op een artikel, neem dan contact op met  het  betreffende  deputaatschap,  steunpunt  of organisatie  (via hun website).
Overige reacties of aanleveren kopij kan via nieuwsbrief@gkv.nl