Aan: de kerkenraden van de NGK en GKv
CC:  aan alle predikanten NGK en GKv


Geachte broeders en zusters,

Wij willen u met dit bericht graag informeren over een rapport dat over enkele weken zal verschijnen op de website van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Het gaat om een rapport dat wij, deputaten kerkelijke eenheid van de GKv, hebben geschreven voor de Generale Synode van de GKv over ‘1967’. Daarmee bedoelen we: over de kerkelijke besluiten en gebeurtenissen in 1967 die tot de breuk tussen de Nederlands Gereformeerde Kerken en de GKv hebben geleid.

Zie verder de brief onder deze link.

Met hartelijke groet,
ds. Jan Luiten, secr. deputaten kerkelijke eenheid