GKv-Nieuwsbrief 2020-14
------------------------------------

---
GS2020

Generale Synode 2020

Einde synodewerk in zicht

Tussen 31 okt. en 14 nov. is er door de synode/landelijke vergadering in clusters vier keer digitaal vergaderd. Talloze deputaten/commissierapporten passeerden de revue, deputaten en gasten konden de vergadering toespreken en over tal van zaken zijn principebesluiten genomen. Deze besluiten zullen in een voltallige vergadering op 28 november a.s. als hamerstuk passeren, tenzij er aanleiding is om ze plenair nogmaals aan de orde te stellen. Wat daarna nog rest is het proces van hereniging met de NGK, met als belangrijkste bespreekpunt de nieuwe kerkorde. Daar verwacht de synode tot februari/maart 2021 voor nodig te hebben. Alles over de synode/lv, inclusief verslagen van de digitale clustervergaderingen, vindt u hier.

---
Fusieplannen

Praktijkcentrum 

Landelijk onderzoek en fusieplannen

Praktijkcentrum draagt momenteel bij aan een onderzoek naar verbondenheid onder kerken en kerkleden. Eerder al deed het centrum een coronapeiling onder kerkleden, nu gaat het om een groot landelijk onderzoek onder evangelische protestanten anno 2020. U kunt deelnemen aan het onderzoek door deze vragenlijst in te vullen en te verspreiden onder gemeenteleden: www.ru.nl/ep2020. Over het onderzoek kunt u hier meer lezen.

Ander nieuws van het Praktijkcentrum is dat het centrum naar verwachting met ingang van 1 januari 2021 gaat fuseren met de Nederlands Gereformeerde toerusting en het deputaatschap diaconale zaken. Meer informatie vindt u hier. Lees hier de intentieverklaring beoogde samenwerking.

---
Adventskalender

Verre Naasten 

Adventskalender en gespreksfilmpjes

Missieorganisatie Verre Naasten komt met een online adventskalender die je helpt toeleven naar Kerst. Als je je aanmeldt, ontvang je tussen 29 november en 24 december een keer per week een e-mail met filmpjes voor de komende week. Elke dag leest een kind een beloftevolle Bijbeltekst voor, waarin de komst van het Licht wordt aangekondigd. Je kunt je abonneren via deze link.

Daarnaast biedt Verre Naasten - #samendichtbij - een serie gespreksfilmpjes voor kringen over universele geloofsthema’s, zoals evangelisatie, genade, rust en Jezus’ liefde. In elk gespreksfilmpje zijn twee naasten met verschillende achtergronden met elkaar in gesprek. Met een setje downloadbare gesprekskaartjes kan iedere groep er vervolgens mee aan de slag. Je vindt het materiaal hier.

---
Proeven uit de bron

Weet wat je gelooft 

Toerustingsmateriaal voor kerkenraad en gemeente

Ben jij predikant, kerkelijk werker of kerkenraadslid en verlang je naar een kerkenraad die functioneert als geloofsgemeenschap? Die leeft uit de Bron en zo een bron van leven wordt voor de gemeente en de wereld om ons heen? Neem dan deel aan ‘Proeven uit de Bron’. Dat kan individueel, maar ook samen met enkele kerkenraadsleden of als gehele kerkenraad.
Meer informatie en aanmelding.

Kringen en individuele Bijbellezers kunnen ook terecht op ‘Weet wat je gelooft’ voor de cursus ‘Verdiep je Bijbellezen’. Kijk op hier voor meer informatie.

---
Grip op je werk

Peppredikanten

Grip op je werk

Veel predikanten verlangen naar meer rust in hun hoofd. Dat de balans tussen thuis en werk geen dwangbuis is maar een win-winsituatie. Inez Petter is een ervaren trainer en coach op het gebied van werkstress, timemanagement en procesverbetering. Zij geeft praktische trainingen die erin resulteren dat je meer grip op het werk krijgt. Je leert effectiever te werken en samen met de trainer zet je jezelf weer op het juiste spoor. Meer informatie en aanmelding.

---
Vacature SKw

Steunpunt Kerkenwerk 

Vacature medewerker kerkelijk personeelsbeleid 

Steunpunt Kerkenwerk (SKW) is een vereniging van en voor de kerken (GKV, NGK en CGK). Door kerken te ondersteunen in goed werkgeverschap kunnen zij zich nog meer richten op hun kerntaak: samen God groot maken en het evangelie in woord en daad met anderen delen. Het Steunpunt is op zoek naar een medewerker kerkelijk personeelsbeleid voor 32 uur per week. Interesse? Klik op hier voor meer informatie.

---
YouTube LPB

LPB media/Steunpunt Bijbelstudie

Ere zij God!

In samenwerking met het Steunpunt Bijbelstudie zendt LPB media zes landelijke kerkdiensten uit waarin het over engelen gaat. Deze kerkdiensten met als thema ‘Ere zij God’ zijn te volgen in de adventsweken van zondag 29 november tot en met de zondag na Kerst. De diensten beginnen om 10.30 uur via Beleefmee.nl, de Facebookpagina van Beleefmee.nl en het YouTubekanaal LPB media.
Ook het novembernummer van WegWijs, het blad van het Steunpunt Bijbelstudie, heeft als thema engelen. En www.opkijken.nl biedt in die periode verdiepende materialen over dit boeiende onderwerp.

---
Advent 2020

Steunpunt Liturgie

Het beste nieuws: adventsberichten

Steunpunt Liturgie biedt voor de komende periode van Advent en Kerst een heel scala aan materialen onder de titel Het beste nieuws. Het is te vinden op de website van het Steunpunt.
Veel wordt ook gepost op de vernieuwde facebookpagina. Volg het steunpunt de komende weken voor de berichten Gedachten bij de zondag (met een muziekluisterlink), een gedicht (met daarbij een eenvoudige werkvorm), een beeldmeditatie, een meditatie of gebed, een voorgelezen verhaal (voor kinderen).

---

Kopij volgende uitgave inleveren voor woensdag: 9 december 2020

Wilt u inhoudelijk reageren op een artikel, neem dan contact op met  het  betreffende  deputaatschap,  steunpunt  of organisatie  (via hun website).
Overige reacties of aanleveren kopij kan via nieuwsbrief@gkv.nl