Website GKv

GKv-Nieuwsbrief 2020-15
------------------------------------

---
Leren in de kerk

Praktijkcentrum / Leren in de kerk

Kerstproject voor de hele gemeente

Praktijkcentrum en Leren in de kerk bieden een gemeenteproject voor Advent en Kerst onder de titel: God ontdekken in het gewone van het kerstverhaal en in het gewone van je eigen dagelijks leven. Het is een project van vijf weken voor jong en oud met inspirerend materiaal voor (online) vieringen, kinderwerk, persoonlijke stille tijd en vespers (online of thuis). Vier je mee?.

---
Engelen

LPB Media

Landelijke kerkdiensten over engelen

In samenwerking met het Steunpunt Bijbelstudie is LPB media een project gestart dat onder andere bestaat uit zes landelijke kerkdiensten over engelen. Deze kerkdiensten met als thema ‘Ere zij God’ zijn te volgen in de Adventsweken. De eerste was te zien op zondag 29 november. Tot de zondag na Kerst wordt er elke zondag een themadienst uitgezonden. Diverse andere organisaties zijn ook bij het project betrokken. Alles over het project is te vinden op LPB Media Kerst 2020. Op deze pagina staan een promofilmpje van het project, en links naar de andere deelnemende organisaties.

---
Roepingenzondag

NGP/TUK

Roepingenzondag

Jaarlijks initieert de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding een roepingenzondag. Vanaf 2020 doet zij dat samen met de TU Kampen. Daarmee vragen de beide opleidingsinstituten aandacht voor ‘roepingen’ in de kerken. Iedereen kan geroepen zijn tot een bepaalde taak. Dat kan wel eens een last zijn maar het kan ook vreugde en voldoening bieden. Iemand kan ook geroepen worden tot het ambt van predikant. De eerstvolgende roepingenzondag zal dus zijn op zondag 31 januari 2021.De roepingenzondag wordt van harte aanbevolen door Frans Schippers, voorzitter van de landelijke vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en door Melle Oosterhuis, voorzitter van de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv). Lees meer >>>

---
Moreelkompas

Weet wat je gelooft

Moreelkompas

Kennisplatform Weetwatjegelooft biedt een seminar aan voor christenen die maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen. Voor hen is een moreel kompas onontbeerlijk. Een adequaat moreel kompas reikt je zowel doeltreffende tools als de spirituele voedingsbronnen aan om te komen tot verantwoord beleid en handelen. In het seminar Morele dilemma’s in bedrijfsleven en beroepspraktijk ga je daarmee aan de slag door middel van inspirerende verhalen, herkenbare casussen en groepsgesprekken. Meer info en aanmelding >>>

---
Dynamics

PEP

Cursus ‘Dynamics of Biblical Change’

Bijbels leren denken over levensvragen, geestelijke groei en pastoraat.
De manier waarop je aan andere mensen pastorale zorg verleent en raad geeft (‘counseling’), wordt bepaald door je visie op God, jezelf, andere mensen, de problemen van het leven en verandering. De (grotendeels online) cursus Dynamics of Biblical Change slaat vanuit een bijbels kader een brug tussen geloof en psychologie. De cursus geeft je een beter inzicht in de dynamiek van ons hart, hoe invloeden van buitenaf daarop inwerken en hoe we daar op een Bijbelse manier mee om kunnen gaan, zodat we ook beter in staat zijn om anderen te begrijpen en hen te helpen op het pad van de christelijke levenswandel. Meer info een aanmelding >>>

---
Samenwerking

Deputaatschap BBK

Verdergaande samenwerking met NGK (buitenland)

Net als veel andere deputaatschappen en commissies gaat ook het deputaatschap betrekkingen buitenlandse kerken intensiever samenwerken met de NGK-commissie met dezelfde taak (commissie contact en samenspreking (buitenland)). Op 27 en 28 november jl. kwamen de leden van genoemde commissies bij elkaar om na te denken over hun gezamenlijke werk. Iedereen beseft hoe belangrijk het is om het wereldwijde werk van God te mogen zien, te mogen ervaren in de contacten en, waar mogelijk, dit te delen met de kerkelijke gemeenten in Nederland. In een open sfeer spraken het deputaatschap en de commissie over hun werkzaamheden. Lees hier het verslag van deze ontmoeting.

---
Zomerschool 2021

Evangelie & Moslims

Zomerschool 14-18 juni

De Zomerschool is een intensieve studieweek over het geloof en de cultuur van moslims en hoe je hen kunt helpen om volgeling van Jezus te worden. Deelnemers zeiden: “Fantastisch leerzame week met diepgaande en afwisselende studies”, “Mijn bewogenheid met moslims is vergroot” en “Veel praktische tools gekregen om het evangelie te delen.” Deze praktische trainingsweek voor christenen wordt gehouden in Voorthuizen en duurt van maandagochtend 14 juni 10.00 uur tot vrijdagmiddag 18 juni. Meer informatie en aanmelden >>>

---

De redactie van de GKv Nieuwsbrief wenst u fijne Kerstdagen en een gezegend Nieuwjaar!

Kopij volgende uitgave inleveren voor woensdag: 6 januari 2021

Wilt u inhoudelijk reageren op een artikel, neem dan contact op met  het  betreffende  deputaatschap,  steunpunt  of organisatie  (via hun website).
Overige reacties of aanleveren kopij kan via nieuwsbrief@gkv.nl