GKv-Nieuwsbrief 2021-01
------------------------------------

---
Bezinning

Praktijkcentrum

Bezinning met je kerk in 2021

2020 was een jaar van beperkingen, maar ook van nieuwe ontdekkingen. Het is goed om als kerk eerst tijd en ruimte te nemen voor bezinning en terug te kijken op 2020. Wat hebben jullie ontdekt? Hoe zijn jullie samen kerk gebleken in 2020? Het Praktijkcentrum kan jouw kerk helpen om antwoorden te vinden op deze vragen en een bezinningsproces in te gaan, om daarna concreet plannen te maken voor 2021. Neem gerust contact op voor meer informatie!

---
Roepingenzondag

TU Kampen/NGP 

Herinnering: 31 januari Roepingenzondag

In de vorige nieuwsbrief stond al een oproep om op 31 januari a.s. in de dienst aandacht te besteden aan roepingen. Die oproep is afkomstig van de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding, samen met de TU Kampen. De roepingenzondag wordt van harte aanbevolen door Frans Schippers, voorzitter van de landelijke vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en door Melle Oosterhuis, voorzitter van de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv).
Lees meer >>>

---
Beleefmee

LPB Media

Een nieuwe start

De eerste landelijke 3GK-kerkdienst van 2021 begon met een donderpreek… met genade!
Ds. Maarten van Loon preekt drie zondagen vanaf de hei (Veluwe) en ook daarna zal LPB media online kerkdiensten blijven uitzenden via Beleefmee.nl en haar YouTube kanaal. Daarbij wordt samengewerkt met Steunpunt Bijbelstudie maar ook met Diaconaal Steunpunt, Missionair Steunpunt, LUME, Verre Naasten en verschillende predikanten om rond deze kerkdiensten meer (online) materialen aan te bieden! Bijvoorbeeld door ‘40 dagen hier & nu’. Blijf op de hoogte door je gratis in te schrijven op de  programma’s van Beleefmee.nl inschrijving (gratis) abonnement.

---
Kennisplatform

Weet wat je gelooft

Online kennisplatform

 Het online kennisplatform Weet wat je gelooft biedt video’s, trainingen, podcasts en cursussen aan. In deze nieuwsbrief twee aanbevelingen:
- in de online cursus ‘In gesprek met moslims’ leer je wat de essentie is van de islamitische godsdienst en wat het geloof voor de moslim persoonlijk betekent. Daarbij wordt de link gelegd met jouw eigen leefwereld als christen en de ontmoetingen die je met moslims kunt hebben, ga je met deze thema’s aan de slag.
- In de cursus Verdiep je Bijbellezen’ krijg je, individueel of als kring, nieuwe impulsen voor je Bijbellezen.

---
Dementie

PEP

Dementie: een pastorale en theologische uitdaging

Dementie is ontwrichtend. Het beïnvloedt verregaand hoe iemand in het leven staat en wat nog zin geeft. Dat geldt ook voor naasten van de persoon met dementie: zij kennen hun dierbare soms bijna niet meer terug. Mensen met dementie en hun naasten pastoraal begeleiden is daarom een uitdaging. Deze cursus voor predikanten, geestelijk verzorgers en pastoraal werkers geeft hun de praktische en reflectieve tools om de pastorale en theologische uitdaging die dementie biedt in vreugde en vertrouwen aan te gaan. Meer info en aanmelden >>>

---
Her-Oriëntatie

Evangelie & Moslims

Her-Oriëntatie 

In ieder nummer van het kwartaalblad Oriëntatie staat een interview met iemand die vanuit een moslimachtergrond christen is geworden. Het gaat om een heel diverse groep mensen:  sommigen zijn in Nederland geboren, anderen zijn als vluchteling gekomen. Het zijn vaak boeiende en aangrijpende verhalen, waar we als kerken in Nederland veel van kunnen leren.  
Evangelie & Moslims heeft tien van deze verhalen nu opnieuw uitgegeven in de eenmalige publicatie Her-Oriëntatie. Via de website kunt u dit mooi uitgegeven bewaarblad gratis ontvangen. Kijk op >>>

---
Voorbede

BBK

Voorbede voor de hulpverlening vanuit de kerk in Kroatië

Op 29 en 30 december 2020 werd Kroatië opgeschrikt door een aantal aardbevingen, die naast een aantal dodelijke slachtoffers veel materiële schade hebben aangericht. De leden van de Protestant Reformed Christian Church of Croatia, waarmee wij als GKv contact onderhouden, zetten zich in om te helpen om de eerste nood te lenigen. De PRCCC is slechts een kleine gemeenschap, met zo’n 300 leden in Kroatië en is een onderdeel van de Reformed Episcopal Church. Deze kleine kerkgemeenschap heeft, naast de zorgen om het Covid-19-virus, nu ook met dit leed te maken. BBK vraagt aan kerken en kerkleden of ze voor deze gemeenschap willen bidden, of God zegen wil geven op de hoop die ze willen brengen in de getroffen gebieden. Lees meer >>>

---
Ontdekzondag

Dit Koningskind

Ontdekzondag – Naar Gods Beeld

Op 7 februari a.s. initieert Dit Koningskind de jaarlijkse Ontdekzondag. Deze themazondag staat in het teken van samen gemeente zijn. Dit Koningskind wil gemeenteleden uitdagen om elkaars talenten, maar ook elkaars beperkingen te ontdekken. Dat gebeurt dit jaar aan de hand van het thema ‘naar Gods beeld’. Op de website van Dit Koningskind vind je allerlei materialen, zoals een preekschets, kinderwerkblad, video met overdenking en een liturgievoorstel om deze dienst op 7 februari a.s. (of een zelfgekozen zondag) in te vullen. Doe je mee?  Lees meer>>>

---
Webinar

Stichting Gave

Online leren over racisme

Nu fysieke ontmoetingen beperkt mogelijk zijn vanwege de coronamaatregelen, ontwikkelt Gave online-trainingen die helpen in het contact met vluchtelingen. Maandag 18 januari a.s. is er een webinar over racisme. Sinds kort is daarnaast de e-learning ‘In contact met oriëntaals orthodoxe christenen’ beschikbaar.
De webinar op 18 januari is gratis (een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld). Meer informatie en aanmelding via deze link. Over de e-learning leest u hier meer.

---

Kopij volgende uitgave inleveren voor woensdag: 27 januari 2021

Wilt u inhoudelijk reageren op een artikel, neem dan contact op met  het  betreffende  deputaatschap,  steunpunt  of organisatie  (via hun website).
Overige reacties of aanleveren kopij kan via nieuwsbrief@gkv.nl