GKv-Nieuwsbrief 2021-02
------------------------------------

---
40 dagentijd

Steunpunt Liturgie, Diaconaal Steunpunt e.a.

Veertigdagentijd en Pasen

Op 17 februari a.s. begint de 40-dagentijd, voorafgaand aan de Paasviering op 5 april a.s. Veel mensen gebruiken deze periode als een tijd van bezinning en gebed, soms in combinatie met een vorm van vasten. Steunpunt Liturgie biedt een Bijbelleesrooster voor alledag, een inspiratie- en ideeënboekje, vespers voor de Stille Week en een handreiking voor voorgangers, predikers en liturgiecommissies. Het thema is ‘Ik ben er voor jou.’ Dit en ander materiaal voor de 40-dagentijd is te vinden op de homepage van www.gkv.nl.
Rechtstreeks naar het Steunpunt Liturgie? Klik hier >>
Rechtstreeks naar het Diaconaal Steunpunt? Klik hier>>

---
Online opendag

Theologische Universiteit Kampen 

11 februari online open dag 

De Theologische Universiteit Kampen organiseert donderdag 11 februari 2021 een online open dag voor iedereen die interesse heeft in de Bachelor theologie. Tijdens deze opleiding word je begeleid bij het ontdekken wat je roeping is als christen in de samenleving. Dat kan predikant zijn, maar dat hoeft niet. De route religie en samenleving bestaat uit modules die verbinding leggen tussen theologie en maatschappelijke vragen: zingeving en filosofie, digitale samenleving, politiek en recht en organisatiekunde en leiderschap. Tijdens de online open dag is het mogelijk om colleges en de chapelviering te volgen en te chatten met studenten.
Meer informatie >>

---
Conferentie 2021

Stichting JLC

Jeugdleidersconferentie 2021 

Iedereen die met jongeren werkt heeft de verantwoordelijkheid én het voorrecht om hen te helpen meer als Jezus te worden. Vanuit dit motto organiseert Stichting Jeugdleidersconferentie jaarlijks een tweedaagse bijeenkomst, bedoeld voor ontmoeting en bemoediging. Dit jaar gebeurt dat noodgedwongen online, en wel op zaterdag 6 februari a.s. van 10.00-12.30 uur. Er is een gevarieerd en interactief programma met webinars, zang en de gelegenheid om vragen te stellen. Ook kun je gebedspunten insturen, vooraf of tijdens de dag zelf. Alle informatie over de conferentie en de stichting kun je hier vinden:

---
Online kerk-zijn

Praktijkcentrum

Inspiratie bij online kerk-zijn

Het kerkelijk leven wordt momenteel online vormgegeven. Wat een zegen is de moderne techniek! Maar het is ook een uitdaging die allerlei vragen met zich meebrengt. Praktische en technische vragen, maar ook vragen van inhoudelijke en theologische aard. Het Praktijkcentrum adviseert jouw kerk graag. Het Praktijkcentrum heeft al heel wat ‘best practices’ verzameld om te delen met andere kerkent. Neem contact op als jouw kerk vragen heeft of begeleiding wil bij de online opbouw van jullie gemeente! Lees meer >>

---
Moslims als buren/Bavinck

PEP

Moslims als buren:

- Uitdagingen en kansen voor christenen vandaag
- Symposium Herman Bavinck Lecture
De huidige discussie rond de plaats van de Islam in westerse samenlevingen, zoals de Nederlandse, laat zien dat er sprake is van angst, onbekendheid of onwetendheid. Tijdens dit symposium wordt gekeken naar vruchtbare manieren om met de nieuwe realiteit van de aanwezigheid van Islam in de samenleving om te gaan. Met hoofdspreker prof. dr. Christine Schirrmacher en bijdragen van Anne Dijk MA, prof. dr. Bernhard Reitsma en Rien van den Toorn MSc. De voertaal van het symposium is Engels. Meer info en aanmelden >>

---
VerklaringHolocast

Yachad 

Verklaring van verootmoediging en schuld bij herdenking 75 jaar Holocaust 

Yachad biedt ondersteuning bij de evangelieverkondiging aan het Joodse volk. Onlangs is op initiatief van het deputaatschap Kerk en Israël van de Christelijke Gereformeerde Kerken samen met voorgangers uit de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Bond (in de PKN) en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) een verklaring van schuldbelijdenis en verootmoediging voor de Holocaust opgesteld en ondertekend. Lees meer >>

---
VacatureHR-adviseur

Steunpunt Kerkenwerk

Vacature HR-adviseur

Bouw jij graag aan een goede werkomgeving en heb jij hart voor de kerk? Ben jij een echte adviseur en wil jij betekenisvol aan de slag? Dan is Steunpunt Kerkenwerk op zoek naar jou. Op korte termijn kun je bij deze organisatie aan de slag als enthousiaste en creatieve HR adviseur (Zwolle, 28-32 uur per week). Je bent als HR-adviseur verantwoordelijk voor advies aan en ondersteuning van kerken in hun personeelsbeleid. Je adviseert over goed werkgeverschap, begeleidt bij verzuim en bent samen met andere collega’s aanspreekpunt voor uiteenlopende vragen. Lees meer en reageer (vanaf maandag 1 febr.) via onze website.

---
Biddag Congo

Verre Naasten

Biddag 10 maart a.s.: Bid mee voor Congo

Bij de start van het groeiseizoen zoeken we God op en vragen we Hem om een zegen op het werk en de groei van de gewassen. Vanuit Verre Naasten wordt dat gebed graag verbreed naar onze broers en zussen wereldwijd. Op Biddag 2021 (woensdag 10 maart 2021) wordt speciale aandacht gevraagd voor de kerk in Congo.
De jonge kerk in Congo groeit en bloeit! Er komen steeds meer gemeentes en kerkleden bij. Geweldig! Maar tegelijk groeit de behoefte aan predikanten en goed toegeruste ouderlingen in dit arme en politiek onrustige land. Medio februari komen diverse materialen beschikbaar voor de dienst op dankdag, zoals een collectepresentatie/ filmpje, kerkbladartikel, Biddag-leespreek met liturgie (van ds. Mande Lenge uit Congo) en diverse filmpjes met liturgische onderdelen. Kijk voor hier voor meer informatie.

---
Ontdekzondag

Dit Koningskind

Ontdekzondag – Naar Gods Beeld

Op zondag 7 februari a.s. initieert Dit Koningskind de jaarlijkse Ontdekzondag. Deze themazondag staat in het teken van samen gemeente zijn: samen met iedereen, of je nou een (zichtbare) beperking hebt of niet. We willen gemeenteleden uitdagen om elkaars talenten maar ook elkaars beperkingen te ‘ontdekken’. Dat doen we dit jaar aan de hand van het thema: Naar Gods Beeld. Op onze website vind je allerlei materialen, zoals een preekschets, kinderwerkblad, video met overdenking en liturgievoorstel om deze dienst op 7 februari a.s. in te vullen. Natuurlijk kan de ontdekzondag ook op een ander datum gehouden worden. Doe je mee? Lees meer>>

---

Kopij volgende uitgave inleveren voor woensdag: 10 februari 2021

Wilt u inhoudelijk reageren op een artikel, neem dan contact op met  het  betreffende  deputaatschap,  steunpunt  of organisatie  (via hun website).
Overige reacties of aanleveren kopij kan via nieuwsbrief@gkv.nl