---

"Groeiende eenheid"

 

Digitale folder over het werk van

synode (GKv) en landelijke vergadering (NGK)

Eindhoven, 2 februari 2021

Beste ontvanger,

In het afgelopen jaar zijn er mooie dingen gebeurd op weg naar de hereniging van GKv en NGK. In opdracht van de gezamenlijke moderamina is er een folder gemaakt waarin de belangrijkste besluiten van de synode en landelijke vergadering op een toegankelijke manier op een rijtje zijn gezet.

U kunt de folder vinden door op deze link of op de afbeelding hierboven te klikken.

Wilt u de folder ook onder de aandacht brengen van anderen in uw gemeente of daarbuiten?

Bij voorbaat dank,
Met vriendelijke groet,

Heleen Sytsma-van Loo, communicatie@gkv.nl
Embert Messelink, communicatie@ngk.nl

Alles over de synode en landelijke vergadering kunt u vinden op www.lv-gs2020.nl.