GKv-Nieuwsbrief 2020-07
------------------------------------

---
Website GS

Generale Synode 2020 Goes

Synode en corona
De coronacrisis heeft het synodewerk grotendeels stilgelegd. Synodezittingen zijn niet mogelijk. Achter de schermen zijn het moderamen en diverse commissies wel aan het werk. Letterlijk ‘achter de schermen’: het contact gaat via beeldbellen. Daarnaast hoopt de synode via digitale bespreekrondes enkele besluiten te nemen die niet kunnen worden uitgesteld. Maar de meeste besluitvorming moet wachten tot de coronamaatregelen versoepeld zijn.
 
Aandacht voor de plaatselijke gemeente
Dat veel synodewerk tot stilstand kwam is niet alleen omdat ‘gewoon’ vergaderen onmogelijk is. Het is ook omdat diverse afgevaardigden door de coronacrisis extra hard nodig zijn in de eigen gemeente. Het plaatselijk gemeenteleven lijdt onder het virus. Veel gemeenteleden kunnen een woord van bemoediging in deze tijd extra goed gebruiken!
 
Stilgezet
Bemoedigend is Gods belofte: Hij is erbij. In goede dagen en in crisisdagen. Hij werkt door in kerken waar veel kwam stil te liggen. Wat zijn er al prachtige initiatieven ontplooid in de gemeentes om elkaar te dienen en met elkaar contact te houden! Zo blijkt dat Gods werk niet te stoppen is. Als we daarbij worden stilgezet is coronatijd geen verloren tijd.

Website voor overige informatie GS 2020>>>

---
Kringen op afstand

Praktijkcentrum

Actuele thema’s

Het zou nog wel eens langere tijd kunnen duren voordat we weer met de hele gemeente in het kerkgebouw kunnen samenkomen. Daarom kan het goed zijn om ons als gemeente te bezinnen op kleinschalige kringvieringen de komende tijd. Wat kan er wel? En hoe dan? Deze periode kan een kans zijn om opnieuw na te denken over kerk-zijn en nieuwe ervaringen op te doen in een kleinere groep van de gemeente. Lees hier hoe je hierover mee kan denken. Ook vind je hier ideeën voor kringen op afstand.

---
Studiemateriaal

WeetWatJeGelooft

Videolessen

De Nederlandse overheid heeft maatregelen voor kerkelijke activiteiten - om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan - verlengd  tot 1 september 2020. Dat betekent dus voorlopig geen kerk, geen bijbelkring, geen studiedagen, geen cursussen op locatie… Maar, dit betekent gelukkig niet dat je daarmee ook geen onderwijs meer kunt ontvangen! Op Weetwatjegelooft.nl vind je genoeg studiemateriaal. Iedereen met een (gratis) account heeft toegang tot meer dan 300 laagdrempelige, compacte videolessen over een breed scala aan geloofsthema’s. Probeer het vandaag nog uit!

---
Podcasting

PermanenteEducatiePredikanten

Podcasting voor predikanten

Podcasts zijn als medium enorm in opkomst en, zeker in Coronatijd, een relevant nieuw middel voor kerken. In de online training ‘Podcasting voor predikanten’ helpt podcastmaker Allard Amelink predikanten om hun eigen podcasts te maken. In deze training krijg je de basisvaardigheden voor het maken van een podcast aangeleerd in de vorm van een online training. Info en aanmelden>>>

---
Workchop

Dit Koningskind

Online workshops

Dit Koningskind is er om mensen met een beperking en hun naasten ondersteunen. Juist nu in coronatijd is er veel te doen. Concreet betekent het dat we o.a. online workshops en ontmoetingen organiseren. Bijvoorbeeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking of mensen (die te maken hebben) met autisme. Klik hier voor de online workshops. Daarnaast biedt Dit Koningskind een luisterend oor via onze hulplijn en delen we ervaringen, verhalen en tips via social media. De hulplijn is bereikbaar via hulplijn@ditkoningskind.nl of via 030-2363781.

---
Mini dossier Vrijheid

LPB media

Vrijheid

Het herdenken van 4 mei en het vieren van 5 mei heeft dit jaar een andere lading gekregen door het coronavirus. We realiseren ons dat vrijheid kwetsbaar is. Wat zegt ‘vrijheid’ als je in quarantaine zit? Of als er nooit meer een morgen zou zijn? En als God ons vrijheid geeft, wat betekent dat dan? Daarom is het programma van Beleefmee.nl deze maand afgestemd op het onderwerp vrijheid, i.s.m. Opkijken.nl waar meer materiaal over dit onderwerp te vinden is in het minidossier Vrijheid.
De programmering van Beleefmee.nl is de komende periode opengezet voor iedereen.

---
Noodhulp

Kerkenhelpenkerken.nl

Start corona-noodhulpactie

Het noodhulpinitiatief van de GZB, de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) en Verre Naasten start op verzoek van lokale kerken en partnerorganisaties een corona-noodhulpactie. “Deze actie is een logische reactie op de wereldwijde coronacrisis”, verklaart Klaas Harink, directeur van Verre Naasten. “Het coronavirus heeft grote impact op de levens van miljoenen mensen. Voor de inwoners van allerlei landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika is dit virus een regelrechte ramp. Niet alleen dreigt de angst om ziek te worden zonder toegang tot goede medische zorg, ook betekent een lockdown voor heel veel mensen: geen inkomsten en dus geen eten.” Lees meer en steun deze corona-noodhulpactie!

---
Opleiding

Evangelie & Moslims

Filippus opleiding zoekt nieuwe studenten

In september hopen we te kunnen starten met een nieuw studiejaar van de Filippus-opleiding. De Filippus-opleiding traint christenen met een moslimachtergrond om als evangelist werkzaam te zijn in Nederland. Naast het Nederlands is er vertaling in het Arabisch, Farsi en Turks. Sinds maart 2020 worden de lesdagen noodgedwongen anders aangeboden: d.m.v. video-conferenties. Kandidaat-studenten voor het nieuwe studiejaar kunnen zich weer aanmelden. Wij vragen om gebed de cursisten en docenten. Ook aanvullende financiële steun is nog nodig. Voor meer actuele berichten klik hier.

---
Info kerkdienst

SSRO

Een kerkdienst vanuit Graz

Ook in Oostenrijk en Zwitserland mogen geen kerkdiensten meer belegd worden vanwege het corona-virus. Hoe de ERKWB-gemeentes daarmee omgaan valt hier te lezen. Ds. Peter Drost  bereikt gemeenteleden en belangstellenden nu met internetkerkdiensten. Op zondag 24 mei zendt LPB|Media, in samenwerking met de Stichting Steun Reformatie Oostenrijk, de wekelijkse kerkdienst uit vanuit Graz, na Wenen de grootste stad van Oostenrijk. Het thema is: Wees niet ongerust, maar vertrouw op Jezus n.a.v. Johannes 14:1-3. Meer informatie is over deze speciale kerkdienst is te vinden op ssro.nl en beleefmee.nl

---

Kopij volgende uitgave, inleveren voor woensdag: 27 mei 2019

Wilt u inhoudelijk reageren op een artikel, neem dan contact op met  het  betreffende  deputaatschap,  steunpunt  of organisatie  (via hun website).
Overige reacties of aanleveren kopij kan via nieuwsbrief@gkv.nl