GKv-Nieuwsbrief 2021-03
------------------------------------

---
Groeiende eenheid

Generale Synode/Landelijke Vergadering

Digitale folder ‘Groeiende eenheid’

Het afgelopen jaar vergaderde de generale synode van de GKv grotendeels samen met de landelijke vergadering van de NGK. Er zijn grote stappen gezet naar kerkelijke eenheid tussen beide kerkgenootschappen.
In een digitale folder zijn de belangrijkste onderwerpen en ontwikkelingen op een rij gezet. Veel landelijke commissies zijn samengegaan, er is tijd genomen voor onderlinge verzoening, er ligt een kerkorde in tweede conceptvorm. ‘Eenheid is in zicht: een Godsgeschenk,’ schrijven voorzitters Melle Oosterhuis en Frans Schippers in de folder, die bedoeld is om te verspreiden in de kerken. Deel de link dus gerust met anderen.

---
DS

Diaconaal St. en St. Kerkenwerk

Meer mogelijk in coronatijd 

Veel zaken die voorheen vanzelfsprekend waren, moeten in deze tijd van beperkingen opnieuw doordacht en op een andere manier uitgevoerd worden. In de praktijk blijkt dat sommige kerken momenteel niet goed raad weten met zang, avondmaalsviering, catechese of pastoraal werk en het daarom maar helemaal achterwege laten. Voor bepaalde zaken zit er inderdaad niets anders op dan wachten tot we weer met meer mensen naar de kerk kunnen. Toch is er onder de huidige omstandigheden misschien wel meer mogelijk dan je denkt. Open deze links om daarvoor ideeën op te doen: Steunpunt Kerkenwerk en Diaconaal Steunpunt

---
Werkzaamheden DPZ

Deputaten Predikantszaken (DPZ)

Werkzaamheden DPZ 

Wat doe je als je als predikant liever in deeltijd wilt gaan werken, of als je als kerkenraad te maken krijgt met losmaking, afzetting of ontheffing van je predikant? Welke afspraken en procedures gelden er bij de toelating, beroeping en emeritaat van predikanten? In al deze en nog heel veel andere situaties kun je als predikant en als kerkenraad een beroep doen op het Deputaatschap Predikantszaken. In onderstaand schrijven attendeert het deputaatschap u op hun werkterrein en expertise. Maak er gebruik van!

---
Webinar Engelen

TU Kampen/WWJG

Webinar over engelen

Juist in deze ingewikkelde tijd kan het troostend zijn om te weten dat er engelen om ons heen zijn. Maar wat betekent hun aanwezigheid? Zijn het medemensen die goede dingen doen? Rob van Houwelingen (hoogleraar Nieuwe Testament, Theologische Universiteit Kampen) begon ruim een jaar geleden een zoektocht naar de plek van engelen in de Bijbel, maar ook in het leven van mensen vandaag. Die zoektocht resulteerde in het boekje Hemelse reisbegeleiding. Sporen van engelen in het Nieuwe Testament. Op 11 maart 19.30-21.00 uur organiseert Weetwatjegelooft een webinar rondom dit thema.
Meer informatie van TUK en/of WWJG

---
Studie Islam

PEP

Hoe ga ik als christen het contact aan met moslims?

In de online cursus ‘In gesprek met moslims’ ga je onder leiding van prof. dr. Bernhard Reitsma aan de slag over thema’s als: wat is de essentie van de islamitische godsdienst? Wat betekent het geloof voor een moslim persoonlijk? En wat betekent het voor mij, als ik als christen te maken krijg met moslims in mijn werk of buurt? In drie dagen met in totaal zes online sessies van twee uur maak je intensief kennis met de islam vanuit diverse perspectieven. Meer info en aanmelding >>

---
Missie VONK en promotiefilm

Missie VONK

28 en 29 mei 2021 (speciale @home-edition)

Missie VONK is het nachtelijke sponsor-avontuur van mission-organisatie Verre Naasten. Eind mei staat de vijfde editie van Missie VONK op het programma, met een speciale online coronaproof-editie. Jij kunt ook meedoen, met een team van vier personen uit jouw kerk, studentenvereniging, bijbelstudieclub, vriendengroep of voetbalteam. Of met je gezin! Zorg er in elk geval voor dat het mensen zijn met wie je het een hele nacht vol kunt houden, voor het goede doel!
Wil je meedoen? Top! Zoek drie teamgenoten, en meld je team meteen online aan. Je ontvangt dan de benodigde informatie, en jullie mogen op zoek naar sponsors. Dat gaat gemakkelijk met jullie persoonlijke actiepagina's op deze website. Succes!
Lees hier alles over Missie VONK 2021 en voor het promotiefilmpje.

---
Vacature

Evangelie & Moslims

Manager Interne zaken (0,5 fte)

Evangelie & Moslims is vanwege groei van de organisatie op zoek naar een intern manager (0,5 fte) die de directeur ondersteunt.
Voor ons team van 12 betaalde medewerkers (circa 7 fte) en een aantal vrijwilligers die het werk  incidenteel ondersteunen, zijn we op zoek naar iemand die ervoor zorgt dat de organisatie optimaal functioneert en dat de interne en externe communicatie worden versterkt. Lees hier meer over deze vacature.

---
Pasen 2021

LPBmedia

Serie voor de lijdenstijd en Pasen

Geloven in corona-tijd – hoe dan? Met een nieuwe serie landelijke kerkdiensten sluit LPB media aan bij de podcastserie 40 dagen hier & nu en samen staan we stil bij acht van deze levenslessen om Jezus te volgen hier en nu. 40 dagen hier & nu 2021 is een initiatief van het Diaconaal Steunpunt, het Missionair Steunpunt, Opkijken, Verre Naasten en Lume in samenwerking met LPB media. De kerkdiensten worden in lijdenstijd, op Goede Vrijdag en Pasen uitgezonden, van zondag 21 februari tot en met 28 maart 2021. Deze diensten beginnen om 10.30 uur via Beleefmee.nl, de Facebookpagina van Beleefmee.nl en het YouTubekanaal LPB media en worden ondersteund door gebaren. Lees hier voor meer informatie over deze serie voor lijdenstijd en Pasen.

---
Biddag Congo

Verre Naasten

Biddag 10 maart a.s.: Bid mee voor Congo

Bij de start van het groeiseizoen vragen we God om een zegen op het werk en groei van de gewassen. Vanuit Verre Naasten verbreden we dat gebed graag naar onze broers en zussen wereldwijd. Op Biddag 2021 (woensdag 10 maart) vragen we speciale aandacht voor de kerk in Congo. De politieke situatie is fragiel in Congo en er is grote armoede onder de bevolking. Maar de jonge kerk in Congo groeit! Zij hebben een sterk missionair verlangen en willen graag doorgroeien: in meer kennis van het geloof en meer leiderschap. Om zo Jezus liefde uit te delen aan de mensen om hen heen. Bidt u mee voor Congo? Half februari komen diverse materialen beschikbaar: collecte-presentatie/filmpje, kerkbladartikel, Biddag-leespreek met liturgie (van ds. Mande Lenge uit Congo) en diverse filmpjes met liturgische onderdelen. Kijk hier voor meer informatie.

---

Kopij volgende uitgave inleveren voor woensdag: 3 maart 2021

Wilt u inhoudelijk reageren op een artikel, neem dan contact op met  het  betreffende  deputaatschap,  steunpunt  of organisatie  (via hun website).
Overige reacties of aanleveren kopij kan via nieuwsbrief@gkv.nl