GKv-Nieuwsbrief 2021-06
------------------------------------

---
Fusie

Kerkpunt

Fusie NGT, DS en PC

‘Kerkpunt’ is de naam van de nieuwe fusie-organisatie van de Nederlands Gereformeerde Toerusting, het Diaconaal Steunpunt en het Praktijkcentrum. Sinds 1 januari van dit jaar werken zij volledig samen. Tot eer van God wil de nieuwe organisatie zich vol passie blijven inzetten voor de toerusting, begeleiding en praktische inspiratie van plaatselijke kerken. Het verlangen is dat door die kerken heen het koninkrijk van God zichtbaar wordt voor elkaar en voor de samenleving. Passend en uitnodigend is daarom het motto van Kerkpunt: ‘kom verder in kerk-zijn’. Hieronder leest u meteen iets over een activiteit waarvoor u zich kunt aanmelden.

---
Back on track

Kerkpunt 

Webinar jeugdwerk: Back on track?!

Herken je deze vragen: hoe starten we als de coronabeperkingen straks worden opgeheven het jeugdwerk weer op, en hoe motiveren en activeren we dan onze jongeren? Kerkpunt (zie het nieuwsbericht hierboven) organiseert donderdagavond 27 mei het webinar Back on track?! Het doel is om jeugdwerkers te inspireren en handvatten te geven om na de zomervakantie weer enthousiast aan de slag te gaan. Leesvoor meer informatie op de website van Kerkpunt. Je vindt daar ook contactgegevens voor als je je wilt aanmelden.

---
Seminar

TUK

Moreel kompas

Voor christenen die maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen is een moreel kompas onontbeerlijk, ongeacht in welke sector je werkt of welke functie je daar bekleedt. Een adequaat moreel kompas reikt je zowel doeltreffende tools als de spirituele voedingsbronnen aan om te komen tot verantwoord beleid en handelen. De Theologische Universiteit Kampen organiseert op 1 juni het seminar Morele dilemma’s in bedrijfsleven en beroepspraktijk. Hier ga je aan de slag met dit thema door middel van inspirerende verhalen, herkenbare casussen en groepsgesprekken. Meer informatie over het seminar en aanmelding voor het seminar via deze link >>>

---
Job 3

LPB media

Minidossier Job

Als mensen op deze aarde krijgen we te maken met lijden in velerlei vormen. Ook de Bijbel is er vol van: mensen die worstelen met de moeiten van het leven, die vragen hebben over de weg die God met hen gaat. Waar is God in dit lijden? Waarom laat Hij dit toe? Steunpunt Bijbelstudie besteedt in samenwerking met Beleefmee.nl en Opkijken.nl aandacht aan deze vragen rondom lijden. Op Beleefmee.nl is videomateriaal te bekijken, op Opkijken.nl is een mini-dossier te vinden en in het bijbelstudiemagazine WegWijs staan een aantal artikelen over Job. Dit magazine kunt u gratis aanvragen!

---
Webinar

WWJG

Webinar 'Niets nieuws'

Oude liturgie in een nieuw jasje.
In dit webinar nemen de bandleden van The Psalm Project en Hans Schaeffer (hoogleraar Praktische theologie aan de Theologische Universiteit in Kampen) je mee door de onderdelen van een klassieke ordinarium-liturgie.  Waarom zijn het deze zes onderdelen Kyrie (Heer, ontferm U), Sanctus (Heilig, heilig, heilig), Gloria, Credo (Dank U, voor het Leven) en Agnus Dei (Waardig is het Lam) die door de eeuwen heen in allerlei vormen weer terug blijven keren? Een muzikale zoektocht vanaf de Gregoriaanse tijd tot aan hedendaagse worshipsongs. Klik hier voor meer info en aanmelden.

---
Studiedag 2021

Steunpunt Bijbelstudie

Bijbelstudiedag 2021 online

Op dinsdag 20 april 2021 houdt Steunpunt Bijbelstudie zijn jaarlijkse Bijbelstudiedag; dit keer noodgedwongen online, vanuit de Ichtuskerk in Zwolle. Dit jaar is het thema: de kerk als contrastgemeenschap in de samenleving. Sprekers zijn prof. dr. Ad de Buijne en ds. Marinus de Jong. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Marien Albracht (zang en piano) en Wouter Raidt (gitaar). Aansluitend aan het ochtendprogramma wordt aandacht besteed aan het 75-jarig bestaan van de Bijbelstudiebond. De bijbelstudiedag is te volgen via Beleefmee.nl. Klik hier voor meer informatie.

---
Bijbelstudie BBK

BBK

Ontmoeting, bemoediging en Bijbelstudie

Deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken (BBK) zorgen voor de contacten met kerken wereldwijd waarmee de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) een relatie hebben als zusterkerk of als kerkelijk contact. Vanaf 2021 is er een nauwe samenwerking met de leden van de Commissie Contact en Samenwerking (CCS) vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerk. Veel van het werk gebeurt op dit moment natuurlijk online. Dat dat ondanks alles goede, bemoedigende ontmoetingen oplevert, kunt u hier lezen. Dat je je over grenzen en taalverschillen heen, zó verbonden kunt voelen als, in dit geval, broers met elkaar geeft een diep gevoel van dankbaarheid!

---
Her-Oriëntatie

Evangelie & Moslims

Her-Oriëntatie

In ieder nummer van het kwartaalblad Oriëntatie staat een interview met iemand die vanuit een moslimachtergrond christen is geworden. Het gaat om een heel diverse groep mensen:  sommigen zijn in Nederland geboren, anderen zijn als vluchteling gekomen. Het zijn vaak boeiende en aangrijpende verhalen, waar we als kerken in Nederland veel van kunnen leren. Evangelie & Moslims heeft tien van deze verhalen nu opnieuw uitgegeven in de eenmalige publicatie Her-Oriëntatie. Via de website kunt u dit mooi uitgegeven bewaarblad gratis ontvangen. Kijk op >>> 
Evangelie & Moslims heeft weer een gebedskalender uitgebracht om tijdens de Ramadan (13 april – 12 mei) te bidden voor moslims in Nederland. Kijk op >>>

---

Kopij volgende uitgave inleveren voor woensdag: 12 mei 2021

Wilt u inhoudelijk reageren op een artikel, neem dan contact op met  het  betreffende  deputaatschap,  steunpunt  of organisatie  (via hun website).
Overige reacties of aanleveren kopij kan via nieuwsbrief@gkv.nl