GKv-Nieuwsbrief 2020-08
------------------------------------

---
Website GKv

NGK-GKv

Videoboodschap ter bemoediging

Verschillende protestantse voorgangers én een wethouder van de ChristenUnie geven in een korte videoboodschap aan elkaar een lichtje door, waarbij ze iets vertellen over de betekenis van Pinksteren in deze bijzondere tijd. Onder hen zijn ds. Dinand Krol, assessor van de GKv-synode, en ds. Willem Smouter, NGK-predikant van Apeldoorn. Het filmpje is gemaakt ter bemoediging en bedoeld om aanstaande zondag 31 mei voor, tijdens of na online vieringen vertoond te worden. U kunt het filmpje zaterdagavond alvast bekijken op www.gkv.nl en op de Facebookpagina van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

---
Geloofsinburgering

Verre Naasten

Lied voor de Pinksterviering

Afgelopen weken is hard gewerkt aan een online multicultureel quarantainekoor voor Pinksteren. Daarin komen mensen met 43 verschillende culturele achtergronden virtueel bij elkaar om samen het lied: 'Jezus, hoop van de volken' te zingen. Ook uit het netwerk van Verre Naasten doen mensen mee. Prachtig om zo met elkaar verbinding en eenheid zichtbaar te maken! Eerste Pinksterdag komt het lied om 8:00 uur online. Bekijk hier alvast een voorproefje. Gemeenten die het lied in hun dienst willen uitzenden kunnen het videobestand eerder opvragen door te mailen naar anne@geloofsinburgering.nl

---
Protocol

Kerkenwerk

Corona protocol en gebruiksplan

Nu kerken per 1 juni en 1 juli iets meer ruimte krijgen voor bezoekers is er een protocol opgesteld dat kerken helpt om kerk te zijn in een anderhalve metersamenleving. Het legt uit wat de uitgangspunten en basisregels zijn voor kerken bij de versoepeling, en biedt een overzicht van wat straks wel en nog niet kan binnen de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Elke kerk dient een gebruiksplan op te stellen voordat kerkelijke activiteiten als erediensten worden hervat. Het protocol en een format voor een gebruiksplan zijn hier te downloaden. Het format gebruiksplan is een initiatief van het diaconaal bureau van de CGK, het Diaconaal Steunpunt en Steunpunt Kerkenwerk.

---
Jouw huis

Praktijkcentrum

Jouw huis, Gods thuis

Nu het jeugdwerk op een laag pitje staat en tieners veel thuis zijn, kunnen ouders wel wat handvatten gebruiken bij de geloofsopvoeding. Toen een toerustingsavond voor ouders niet door kon gaan, is daarom besloten om de toerusting online aan te bieden: Jouw huis, Gods thuis. Wat houdt het in? Vijf korte filmpjes, praktijkopdrachten voor thuis en een platform om ervaringen en tips te delen. Ook ouders inspireren en ondersteunen bij de geloofsopvoeding? Neem dan contact op.

---
Nederland zoekt

Nederland Zoekt

'Versterk de kleine kringen'

'Nederland Zoekt' is een organisatie die inzet op de versterking van communities: kleine kringen en gemeenschappen die dicht bij huis hun geloof vormgeven, waarin mensen vanuit liefde met elkaar optrekken en het verschil proberen te maken in hun omgeving. De coronacrisis biedt volgens deze organisatie juist voor deze vorm van missie kansen om het goede nieuws van God zichtbaar te maken in Nederland. Lees meer hierover in deze brief van Tjerk de Vries, die deel uitmaakt van de directie van Nederland Zoekt. Zie ook www.nederlandzoekt.nl.

---
Cursus

TU Kampen

Wil je leren preken?

Heb je in het verleden een studie theologie gedaan? En wil je graag leren preken? Het is bij ons mogelijk in een tweejarig traject een certificaat 'preekbewaamheid' te krijgen. In veel kerken wordt preekbevoegdheid niet alleen aan predikanten verleend, maar ook aan anderen die hiervoor gaven van de Heer hebben ontvangen. Maar hoe kun je deze gave ontwikkelen en jezelf vormen tot prediker van het evangelie? Lees meer: Cursus homiletiek: certificaat preekbevoegdheid

---
Missieloket

Verre Naasten

Nieuw: één missieloket voor kerken

Sinds kort is de website www.missieloket.nl online. Kerken kunnen daar terecht voor inspiratie, informatie, coaching en mogelijkheden voor financiële ondersteuning bij hun diaconale en missionaire initiatieven. Het missieloket bundelt de expertise van vier organisaties die op missionair en diaconaal gebied actief zijn binnen de GKv en de NGK. Het magazine Meedoen in Gods missie, dat digitaal verschijnt voor alle GKv- en NGK-kerkleden, is de eerste uitgave van het missieloket. Het is beschikbaar als online bladerversie, of te downloaden via de website.

---
Kwartaalblad

Evangelie & Moslims

Kwartaalblad Oriëntatie verschenen

Deze week verscheen het zomernummer van het kwartaalblad Oriëntatie. Met daarin onder meer het verhaal van de Marokkaanse Nabila en haar Nederlandse man Arjen, die nieuwe liefde ontdekken. In het blad staan altijd persoonlijke getuigenissen die niet in email-nieuwsbrieven of op de website gepubliceerd worden vanwege de privacy en veiligheid van mensen. Verder ook een beschouwend artikel over vasten, feesten, geloof en goede werken, een activteitenagenda, een artikel over het gebruik van YouTube voor evangelisatie, kort nieuws en meer. Het (papieren) blad Oriëntatie is een goed middel om optimaal betrokken te blijven bij het werk van Evangelie & Moslims en tegelijk dit werk te steunen. Hier kunt u meer lezen en het blad aanvragen.

---
Zomerdiensten

LPB media

Zomerdiensten

In juli en augustus 2020 hoopt LPB media negen zondagen een kerkdienst uit te zenden via www.beleefmee.nl, de Facebookpagina van Beleefmee.nl, of het YouTube kanaal van LPB media.Deze diensten volgen op de 'landelijke kerkdiensten' die gedurende de coronacrisis uitgezonden worden. Een mooie invulling van de zondagse dienst in de vakantieperiode. De zomerdiensten gaan over het koninkrijk van God en drie predikanten, Pier Poortinga, Lieuwe de Jong en Gerbram Heek, hopen hierover drie maal te spreken. Bekijk hier de landelijke kerkdiensten die zijn geweest en nog komen.

---

Kopij volgende uitgave, inleveren voor woensdag: 17 juni 2020

Wilt u inhoudelijk reageren op een artikel, neem dan contact op met  het  betreffende  deputaatschap,  steunpunt  of organisatie  (via hun website).
Overige reacties of aanleveren kopij kan via nieuwsbrief@gkv.nl