NGK-GKv Nieuwsbrief 2021-1

Nieuwsbrief nieuwe stijl

Van de redactie

Nieuw: de NGK-GKv-nieuwsbrief

Een hartelijk welkom aan alle nieuwe abonnees! Met ingang van vandaag is de al jaren bestaande GKv-nieuwsbrief verbreed naar een NGK-GKv-nieuwsbrief, helemaal in lijn met de landelijke toenadering tussen de beide kerkgenootschappen. Deze nieuwsbrief is het communicatiekanaal bij uitstek voor alle commissies, deputaatschappen en toerustingsorganisaties die landelijk opereren. Zij verrichten hun werk ten dienste van de plaatselijke kerken en houden hen daar langs deze weg van op de hoogte. Lees meer over het doel en de werkwijze van de vernieuwde nieuwsbrief. Mocht u toezending van deze nieuwsbrief niet op prijs stellen, dan kunt u zich onderaan afmelden.

---
1Kerk

Regiegroep

Kerkverbanden samenvoegen

Twee kerkverbanden samenvoegen: het gebeurt vanuit een sterk verlangen om als ‘broers en zussen van hetzelfde huis’ weer onder één dak te vertoeven. Tegelijk komen er veel praktische, organisatorische zaken bij kijken. De Regiegroep Hereniging werkt eraan om het proces van eenwording in goede banen te leiden, onder andere door het opstellen van allerhande regelingen voor de nieuwe kerkgemeenschap. Die regelingen zijn dienstbaar aan de plaatselijke kerken, waar immers het hart van de kerk klopt. De komende periode staat in het teken van het bespreken en vaststellen van een nieuwe kerkorde door de gezamenlijke synode/landelijke vergadering. Lees meer op de website van de Regiegroep.

---
Rapport m/v

Man/vrouw en ambt (GKv)

‘Elkaar van harte dienen’

De synode van Goes (GKv) gaf aan de commissie revisieverzoeken man/vrouw en ambt de opdracht om hun rapport Elkaar van harte dienen ook op een toegankelijke manier aan de kerken te presenteren. Onlangs verscheen de publieksvriendelijke versie van dat rapport, aangevuld met verwerkingsmateriaal. Via deze link kunt u de brochure lezen, downloaden of bestellen.

---
Student op preekstoel

Theologische Universiteit Kampen

Student op de preekstoel

 

Misschien is dit iets voor jouw kerk: een student van de Theologische Universiteit Kampen gaat voor in de kerkdienst. Sommige studenten hebben officieel preekbevoegdheid en zijn op de websites van de GKv en NGK te vinden. Maar er zijn ook studenten die graag meer preekervaring willen opdoen. Onder bepaalde voorwaarden mogen ze dat. Als je een student kent, kun je vragen in hoeverre hij of zij aan de voorwaarden voldoet. Een andere route is, dat je het aanbod om in jouw gemeente voor te gaan via een digitaal prikbord aan de studenten kenbaar maakt. Kijk hier voor meer informatie.

---
Werving

Commissie geestelijke verzorging

Krijgsmachtpredikanten gezocht

“Als predikant bij de krijgsmacht staat u met beide benen midden in de boeiende en dynamische wereld van Defensie. Dit biedt tal van uitdagingen en mogelijkheden om u verder te ontwikkelen, uw grenzen te verkennen en – waar nodig en mogelijk – die te verleggen. Met de krijgsmacht blijft u in beweging.” Spreekt deze omschrijving u aan? Gedurende het seizoen 2021-2022 ontstaan enkele vacatures bij de Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) in de krijgsmacht. Daarom is de dienst op zoek naar predikanten en oud-katholieke priesters die gemotiveerd zijn voor een aanstelling als krijgsmachtpredikant. Lees hier meer over het werk en de positie van krijgsmachtpredikanten, en over hoe u uw eventuele belangstelling voor die functie kenbaar kunt maken.

---
Na corona

Kerkpunt

Gemeentetraject Kerk-zijn na corona

Langzaam aan lijken we als samenleving en daarmee ook als kerken de beperkingen rond corona achter ons te laten. Maar waar staan we dan als kerk? Wat heeft de afgelopen periode ons geleerd? Wie zijn we straks misschien wel kwijt geraakt? Kunnen we weer terug naar het oude normaal? Willen we dat eigenlijk wel? Hoe kunnen we als gemeente samen verder en wat is daarbij ons fundament? In het gemeentetraject  ‘Jezus’ liefde ontvangen en doorgeven’ vind je samen inspiratie om verder te gaan. Het bevat bouwstenen om als gemeente met elkaar in gesprek te zijn over wat je drijft en waar je naar verlangt.

---
Zomer 2021

LPB media

Zomerserie Psalmen

Een reis door de psalmen laat verrassende inkijkjes zien in het hart van God. De predikanten Alex Boshuizen, Marinus de Jong, Mark van Leeuwen, Theo Bekkema, Jaap van den Bos en evangelist Gert van den Bos nemen ons deze zomer mee op deze reis naar mooie plekjes in Nederland. LPB media zendt op de zondagochtenden in de maanden juli en augustus de opnames ‘Met de Psalmen door Nederland, zing je mee?’ uit via Beleefmee.nl, de Facebook-pagina van Beleefmee en het YouTube-kanaal van LPB media. Meer informatie over ‘Met de Psalmen door Nederland, zing je mee?’ is hier te vinden. Bekijk de trailer!

---
Kerkentour

Verre Naasten

Kerkentour ‘Muziek in de kerk’ in 2021-2022

Geloof delen wereldwijd – dát is ons verlangen. Iets van onze ervaringen met geloofsgenoten wereldwijd willen we graag delen binnen kerken in Nederland. Verre Naasten houdt daarom samen met violiste Marieke Bastiaan en organist Peter Wildeman een muziektour met 15 concerten in kerken door heel Nederland. Deze tour biedt een afwisselend programma met mooie luisterliederen en samenzang en een lokaal koor verleent haar medewerking aan het concert. Bovendien komt directeur Klaas Harink vertellen over het prachtige, wereldwijde mission-werk dat Verre Naasten – samen met Nederlandse kerken – ondersteunt. De kerkentour ‘Muziek in de kerk’ kan ook jullie kerk aandoen. Interesse? Klik hier of stuur een mail naar a.mijnheer@verrenaasten.nl

---
Zomerschool

Evangelie & Moslims

Online Zomerschool

‘Migranten en de kerk: Kansen en knelpunten’
Een inspirerende zomerschool voor predikanten en voorgangers over het omgaan met migratie en migranten in de kerk. Waarom zou je contact leggen met mensen met een migratieachtergrond en hoe kun je dat doen? Lukt het om samen kerk te zijn met christenmigranten? Wat levert het op? Waar liggen de kansen en knelpunten? Hoe ga je om met weerstande in jezelf en je gemeente? Deze zomerschool organiseert Evangelie & Moslims samen  met St. Gave, Protestantse Kerk in Nederland, St. Geloofsinburgering, Intercultural Church Plants, Intercultural Impact en is te volgen via Zoom. Datum: 12 en 13 juli 2021 van 9.00 – 12.00 uur. Meer info>>>

---

Kopij volgende uitgave inleveren voor woensdag: 1 september 2021
Wilt u inhoudelijk reageren op een nieuwsbericht, neem dan contact op met de betreffende
commissie of organisatie. Overige reacties of aanleveren kopij kan via nieuwsbrief@ngk-gkv.nl

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Werkgroep Administratieve Ondersteuning.