NGK-GKv Nieuwsbrief 2021-2

Nieuwe kerkorde

Synode/landelijke vergadering 2020

Nieuwe kerkorde op de GS/LV

Vandaag, 3 september, pakt de gezamenlijke generale synode/landelijke vergadering haar werk weer op. Er wacht de circa 80 afgevaardigden nog één omvangrijke taak: bespreking en vaststelling van de conceptkerkorde voor de herenigde kerk (NGK en GKv). De openbare besprekingen op 24-25 sept., 8-9 okt., 29-30 okt. en evt. 12-13 nov. zijn online live te volgen. De eerste bijeenkomst, op 3 september, begint met een viering, de resterende tijd wordt besteed aan hernieuwde kennismaking, ook op geestelijk niveau. Van de viering wordt een opname gemaakt; verder heeft dit startweekend een besloten karakter. Agenda, livestream, opnames en verslagen worden geplaatst op www.lv-gs2020.nl .

---
Gemeentetraject

Kerkpunt

Samen op trektocht!

In het gemeentetraject ‘Jezus’ liefde ontvangen en doorgeven’ vind je als kerk inspiratie om verder te gaan. Je trekt samen op met de Efezebrief als gids en ontvangt bouwstenen om als gemeente met elkaar in gesprek te zijn over wat je drijft en waar je naar verlangt. Onderweg ervaar je dat de kerk een gemeenschap is, geroepen om Gods liefde te ontvangen en door te geven. De materialen voor de eerste maand vind je nu gratis op onze site om uit te proberen. Daar vind je ook meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden.

---
Insjallah cursus

Evangelie & Moslims

Insjallah-cursus

Het veelgebruikte Arabische woord insjallah betekent 'als God het wil'. De Insjallah-cursus van Evangelie & Moslims gaat over Gods wil voor moslims. Wat en hoe geloven zij? En hoe kun je hen helpen om volgeling van Jezus te worden? Voor deze cursus is voorkennis van de islam niet vereist. Dit najaar wordt de cursus in twee vormen aangeboden:
Online: vanaf 13 september, 5 maandagavonden, 19.45-21.45 uur.
In Amersfoort: vanaf 29 oktober, 4 vrijdagen, 15.00 - 20.30 uur.
Hier vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden.

---
Academisch jaar

Theologische Universiteit Kampen

Opening academisch jaar

Maandag 30 augustus jl. vond de opening van het academisch jaar van de Theologische Universiteit Kampen plaats.  De openingsrede Theologie voor het vaderland werd verzorgd door dr. Almatine Leene, predikant in de GKv Hattem-Noord en Theoloog des Vaderlands. Rector Roel Kuiper gaf aan te willen bouwen aan de toekomst van de universiteit en aan een eigentijdse relatie met de kerken. ‘De TU is straks, na de fusie tussen vrijgemaakt- en Nederlands- gereformeerden, dé theologische opleiding van de herenigde kerk.’ De beide redes zijn op deze pagina na te lezen.

---
Vacature webredacteur

LPB-media

Vacature: webredacteur voor www.gkv.nl

Voor het actueel en aantrekkelijk houden van www.gkv.nl zijn we op zoek naar iemand die een beetje handig is met de computer en die feeling heeft met de doelgroep van de website. Lijkt het je leuk om gemiddeld zo’n twee uur per week te besteden aan redactiewerk en voldoe je aan bovenstaande criteria, dan willen we graag me je kennismaken. We kunnen je dan meer vertellen over de inhoud van de werkzaamheden en wat we je bieden als je deze vrijwilligerstaak zou willen gaan uitvoeren. Je gaat deel uitmaken van het vrijwilligersteam van LPB-media, maar hoeft niet in de regio Zwolle te wonen, omdat je het werk voor het overgrote deel vanuit huis kunt doen. Neem als je hier belangstelling voor hebt contact op met b.jonker@lpbmedia.nl of communicatie@gkv.nl. Meer over de inhoud van het werk lees je op https://www.gkv.nl/nieuws/vacature-webredacteur/

---
Deel je geloof

Verre Naasten

Gratis boekjes: hoe deel je je geloof? 

Wat is het mooi als je je geloof kunt delen, als andere mensen door jou heen iets zien van de liefde van Jezus! Maar hoe doe je dat, je geloof delen? Verre Naasten heeft twee gratis boekjes gemaakt. Zo is er een boekje voor kinderen tot 12 jaar met leuke verhalen en praktische tips. En een boekje om samen met tieners vanaf 12 jaar te lezen. Er staan inspirerende verhalen van de wereldwijde kerk, gespreksvragen en gebedspunten in. Mooi voor aan tafel of bij de jeugdclub! Vraag hier een boekje aan >>.

---
Brochure M/V

Generale Synode 2020

Laatste kans: brochure m/v en ambt

Vlak voor de zomer publiceerde de commissie revisieverzoeken man/vrouw en ambt de brochure Elkaar van harte dienen, een publieksvriendelijke versie van het commissierapport, met verwerkingsmateriaal. De brochure is online beschikbaar. Gemeenten die van plan zijn om het onderwerp man/vrouw en ambt in het komende seizoen op de agenda te zetten, kunnen ervoor kiezen om de brochure tegen kostprijs in gedrukte vorm te bestellen. Let op: de termijn waarop de bestellingen binnen moeten zijn, verstrijkt binnenkort! Bestel de brochure dus per omgaande. U kunt de brochure en het digitale bestelformulier hier vinden.

---

Kopij volgende uitgave inleveren voor woensdag: 28 september 2021
Wilt u inhoudelijk reageren op een nieuwsbericht, neem dan contact op met de betreffende
commissie of organisatie. Overige reacties of aanleveren kopij kan via nieuwsbrief@ngk-gkv.nl

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Werkgroep Administratieve Ondersteuning.