NGK-GKv Nieuwsbrief 2021-3

NGK

LV-GS

"Nederlandse Gereformeerde Kerken"

Nederlandse Gereformeerde Kerken: dat zal de naam zijn van de nieuwe kerkgemeenschap van GKv en NGK. Sinds 2017 zijn deze kerken concreet op weg naar hereniging. Het streven is om ergens in 2023 daadwerkelijk samen te gaan. Op 25 september jl. hebben de afgevaardigden naar de gezamenlijke synode/landelijke vergadering van de GKv en NGK bovenstaande naam gekozen voor de nieuw te vormen kerkgemeenschap. Die typeert kort en helder het karakter van de kerken: ze zijn gereformeerd en ze zijn Nederlands. De naamgeving is een zorgvuldig proces geweest. Leden van beide kerken hebben alle ruimte gekregen om input te leveren, zowel door namen aan te dragen als door hun mening te geven over de namen die geopperd werden. De Regiegroep Hereniging heeft dat hele proces begeleid. Meer info>>>

---
Nieuwe verankering

LV-GS

Commissie belijdende kerk

Wat maakt ons gereformeerd en waar staan we als gereformeerde kerken voor? De gezamenlijke landelijke vergadering/synode heeft op 25 september besloten om een commissie belijdende kerk in te stellen. Deze commissie krijgt als opdracht om te verkennen hoe we binnen de context van de tijd waarin we als kerken leven en de uitdagingen waar we voor staan onder woorden kunnen brengen wat we geloven en waarom dat relevant is. Het is niet de intentie om het roer radicaal om te gooien en oude belijdenisgeschriften overboord te zetten. De Regiegroep Hereniging, die het voorstel voor deze commissie ingebracht heeft, pleit voor een loyale en royale binding daaraan. Tegelijk is er duidelijk wel behoefte aan een eigentijdse verwoording en getuigenis van wat we geloven. Meer info>>>

---
Enquete

Steunpunt Kerkenwerk

Begeleiding bij enquête voor werkers in de kerk

Steunpunt Kerkenwerk (SKW) is in september weer gestart met de dienst Begeleiding Kerkenwerk Basis. Onder leiding van adviseur Greetje de Graaf wordt een vervolg gegeven aan de enquête die door de coronacrisis lang stil kwam te liggen. BKW Basis is de preventieve dienst waarmee SKW kerken met behulp van een korte enquête voor werkers in de kerk inzicht geeft in en handvatten voor hun rol als werkgever. Dit najaar zijn de classes Midden-Holland, Rotterdam en Dordrecht-Gorinchem aan de beurt, in het voorjaar van 2022 gevolgd door de classes Hoogvliet, Zeeland en Noord-Brabant/Limburg. Alle werkers in de kerk, zowel betaalde werkers als kerkenraads- of commissieleden, kunnen een uitnodiging verwachten. Nieuwsgierig geworden? Op de pagina  BKW basis vindt u meer informatie.

---
Contactdag

Commissie dovenpastoraat

Landelijke Contactdag

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) bestaat 50 jaar. Op 13 november a.s. wordt dat gevierd op de contactdag, die als thema heeft: beeldende taal. Centraal staat de vraag: hoe kunnen we allerlei manieren van taalgebruik beter en creatiever benutten in onderlinge communicatie? Een aantal mensen die werkzaam waren in het IDP neemt afscheid. Het IDP verwelkomt twee nieuwe dovenpastors: Hendrik Stevens en Wim Otte. De contactdag  biedt volop tijd en gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en samenzijn in het ene geloof in Jezus als onze Heer. Meer info>>>

---
Advent en Kerst

Steunpunt Liturgie

Advent en Kerst 2021

Het project voor Advent en Kerst 2021 van het Steunpunt Liturgie heeft als titel: Het plakboek van Lucas. Plakboek? Ja, omdat je wat Lucas beschrijft meteen voor je ziet, zo beeldend is het. Gabriël bij Zacharias en Maria, Maria op bezoek bij Elisabet, de geboorte van Johannes en vervolgens van Jezus, Simeon en Hanna in de tempel: het zijn steeds schilderijen in woorden.  Het project bestaat uit een Bijbelleesrooster voor alledag, een handreiking voor liturgiecommissies, voorgangers en predikers, vespers voor de vier adventsweken en een inspiratie- en ideeënboekje voor thuis of kleine groepen. Voor kinderen is er het adventsmateriaal van Kind op Zondag; de twee projecten zijn op elkaar afgestemd. Meer informatie en bestellen: Advent – Steunpunt liturgie

---
Boekenactie

SSRO

35-jarig bestaan met jubileumdag en jubileumgeschenk

Het begon in 1986 met de steun aan de kleine gereformeerde kerk van Neuhofen. In de 35 jaren die volgden kon de SSRO ook de gemeentes in Rankweil, Winterthur en  Basel ondersteunen en de projecten in Innsbruck en Graz. SSRO viert dat, onder grote dank aan de HEER, met een jubileum- en ontmoetingsdag op zaterdag 20 november in Veenendaal.  Belangstellenden zijn hartelijk welkom. Zie voor meer informatie de activiteitenkalender . De jubilerende organisatie wil ook graag aan alle kerkleden van de ERKWB-gemeentes een boek cadeau doen. Hoe u daaraan kunt bijdragen leest u hier.

---
Vreemde vreugde

Steunpunt Bijbelstudie

Vreemde vreugde

Steunpunt Bijbelstudie stimuleert mensen al 75 jaar om de Bijbel in te duiken en te ontdekken wat Gods Woord voor hen te betekenen heeft. Om dit te vieren biedt het steunpunt in samenwerking met LPB media en Kerkpunt een Bijbelstudie aan voor groepen én aanvullend persoonlijke studie, over 1 Petrus: zes thema’s, zes video’s en een boekje vol opdrachten. Doe samen met de predikanten Jasper Klapwijk, Gerrit den Broeder, Bart Noort en Arnout Francke nieuwe inzichten en vreugde op. Dat die vreugde best vreemd is, wordt duidelijk tijdens de studies. Lees meer>>>

---
Missie VONK

Verre Naasten

Online editie Missie VONK geslaagd

In de nacht  van vrijdag 17 op zaterdag 18 september organiseerde mission-organisatie Verre Naasten de vijfde, online editie van Missie VONK. Tijdens Missie VONK slaan teams uit verschillende kerken een nachtje over en laten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Samen zamelden de bijna 30 deelnemende teams  het prachtige bedrag van 41.525 euro (stand 29 sept 2021) in voor het werk van evangelisten wereldwijd! De vijfde editie van Missie VONK was een bijzondere editie, want de teams speelden het spel allemaal vanaf een eigen locatie, van Buitenpost tot Utrecht  Ook waren er ’s nachts live gesprekken met evangelisten uit Marokko en India, vol wederzijdse bemoediging voor elkaar. Meer info>>>

---

Kopij volgende uitgave inleveren voor woensdag 3 november 2021
Wilt u inhoudelijk reageren op een nieuwsbericht, neem dan contact op met de betreffende
commissie of organisatie. Overige reacties of aanleveren kopij kan via nieuwsbrief@ngk-gkv.nl

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Werkgroep Administratieve Ondersteuning.

---