Menu

Aanvallen IS op Syrische christenen

De Patriarch, die zetelt in Damascus in Syrië, is op bezoek bij de Syrische gemeenschap in Nederland. Juist deze week vinden er aanvallen plaats door de Islamitische Staat op christenen in de dorpen bij Kamisleh en Hassakeh in Noord Oost Syrië. Velen van hen zijn Syrisch Orthodox. De Protestantse Kerk heeft jarenlang via Kerk in Actie een relatie opgebouwd met het Bisdom van de Syrisch Orthodoxe Kerk in dit gebied tussen de Eufraat en Tigris. De bisschopszetel staat in Hassake.

Begin maart 2015 is er een vergadering van de Raad van kerken in het Midden Oosten met haar partners. Deze zal worden gehouden in Beirut. De Protestantse Kerk heeft via Kerk in Actie medewerker Feije Duim afgevaardigd. De scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk, ds. Arjan Plaisier, is gealarmeerd door verhalen over de overvallen en ontvoeringen van Syrisch Orthodoxe christenen in Noord-Oost Syrië. Hij heeft de de Syrisch Orthodoxe Patriarch Moran Mor Ignatius Ephrem II uit Damascus, die momenteel in Nederland verblijft, ontmoet: “Over het lot van de verdwenen Syrische Orthodoxe christenen is nog weinig bekend. Maar afgaande op de werkwijze van de Islamitische Staat in Irak, moeten we vrezen voor hun lot. We staan hier verslagen in, naast onze Syrische broeders en zusters”, aldus de scriba, “Zowel hier in Nederland, als daar in Syrië en Libanon. Extra wrang is het, dat juist in 2015 de genocide wordt herdacht, die 100 jaar geleden onder het Ottomaanse rijk plaatsvond tegen Armeense en Syrisch Orthodoxe christenen. Voor hen is het alsof deze gruwelijke geschiedenis zich nu herhaalt.”

“De kerken hier én daar zetten zich in voor álle slachtoffers van geweld in Syrië, ongeacht hun religieuze achtergrond of politieke keuze. Daarbij staan ons de tranen in de ogen bij het zien van zoveel leed dat onze geloofsgenoten wordt aangedaan. We zijn ons bewust dat het geweld plaatsvindt op basis van een religieuze doctrine waar we als religieuze groeperingen in Nederland van gruwen. Als Joden, moslims en christenen willen we vanuit de waarden van onze geloofsovertuiging het hoofd bieden aan religieuze radicalisering en het tomeloze geweld dat dit met zich mee brengt. Wij waarderen het dat de overheid hierin onze bondgenoot wil zijn en roepen haar op om hiermee vooral verder te gaan. Ook pleiten wij bij onze overheid voor een ruimhartig asielbeleid.”
Kerk in Actie 2014

Raad van Kerken NL