Nieuws

Toegewijd en heilig leven – Kerk2030 webinar

U kunt zich hier aanmelden.

Jong en buiten bereik?

Wat geloof jij dat het delen waard is? Veel jongeren geven aan zich niet thuis te voelen in de kerk. De kerk, dat is een plek uit het verleden. Een plek waar vragen gesteld worden die niet passen bij de wereld waarin je leeft. Een plek waar je mensen ontmoet die je zelf niet meteen […]

Dankdag 2021 – danken voor en bidden om uitzicht!

In het voorjaar van 2020 kregen we in Nederland te maken met coronabeperkende maatregelen. Gelukkig zijn veel van deze maatregelen inmiddels afgeschaft. We kunnen weer naar school, naar het werk en naar de kerk. We kunnen elkaar weer fysiek ontmoeten en spreken.   Wat de langetermijngevolgen van deze pandemie zullen zijn, weten we niet. Wel […]

Lees gratis artikelen uit magazine OnderWeg!

Interviews: De Bijbel zegt dat het leven goed is, puur omdat God er is Ik zie geen tegenstelling tussen aards en hemels geluk Essay: Heeft geluk ook iets van ontzag? Je klein voelen? Lees de themanummers: 2 oktober: Durf een speelse kerk te zijn 23 oktober: Gelukzoekers Voor meer informatie: www.onderwegonline.nl

Ontdek Vreemde vreugde!

Vreemde vreugde verrast de deelnemers met zes thema’s, zes video’s en het boekje vol opdrachten. De video’s zijn via de link of de QR-codes in het boek te vinden. “Iedereen kan de bijbelstudie met kring of vereniging combineren met eigen stille tijd. Gewoon elke dag de tijd nemen voor Bijbellezen en nadenken over wat je […]

Toerusting Verkondiging
NBV21 Bijbel voor de 21ste eeuw

Heel veel informatie over de nieuwe versie van de NBV, die op 13 oktober a.s. gepresenteerd wordt, is te vinden op www.nbv21.nl. Daar staan vertaalvoorbeelden, antwoorden op veelgestelde vragen, een podcast en webinars en nog veel meer.  

Synode
Herenigde kerken gaan Nederlandse Gereformeerde Kerken heten

De naamgeving is een zorgvuldig proces geweest. Leden van beide kerken hebben alle ruimte gekregen om input te leveren, zowel door namen aan te dragen als door hun mening te geven over de namen die geopperd werden. De Regiegroep Hereniging heeft dat hele proces begeleid. In hoofdstuk 10 van haar rapport, dat te vinden is […]

Diaconaat Evangelisatie Pastoraat
Kerk-zijn als antwoord

De coronacrisis heeft een verlammende uitwerking gehad op veel geloofsgemeenschappen. Want, wanneer het samenkomen en vieren de kern van kerk-zijn is, waar sta je dan nog als kerk naar 1,5 jaar van sporadische ontmoetingen? Hoe houd je zicht op elkaar in tijden van secularisatie en toenemende krimp? Wat betekent het vandaag de dag om kerk […]

Synode
Synode/landelijke vergadering buigt zich over concept kerkorde

Over de kerkorde die op tafel ligt is op de website van de Regiegroep Hereniging te lezen: De nieuwe kerkorde is iets uitgebreider dan het Akkoord voor Kerkelijk Samenleven (AKS) van de NGK en beduidend korter dan de Kerkorde van de GKv die in 2014 tot stand kwam. Zeker vergeleken met andere kerkordes in binnen- […]

Vacature webredacteur

Alles over deze vacature lees je hier: vacature webredacteur september 2021 Meteen geïnteresseerd? Stuur dan een mail met je cv naar b.jonker@lpbmedia.nl of communicatie@gkv.nl. Je kunt die mailadressen natuurlijk ook gebruiken als je eerst nog wat meer wilt weten. Je kunt ook bellen: met Bernhard Jonker van LPB media: 06 29530871 of met Heleen Sytsma-van […]

Toerusting
Online School voor Spiritualiteit

Op vrijdag 3 september begint de School voor Spiritualiteit met de online cursus ‘Geworteld leven. Groeien in spiritualiteit’. Deze cursus markeert de meer officiële start van deze online school waarvan de activiteiten zijn ontstaan in de coronaperiode. Ga voor meer informatie naar www.levenindekerk.nl.  

Pastoraat
Christelijk scheiden – hoe is dat mogelijk?

Dat is in elk geval de dagelijkse ervaring van advocaten die als mediator christelijke stellen bijstaan in het regelen van de gevolgen van hun scheiding. Hoe is dat mogelijk? Beschikken juist christenen niet over het geloofsgereedschap om te helen, te verzoenen en na een breuk te verbinden? Helaas, mediators ontmoeten regelmatig een genadeloze opstelling en […]