Nieuws

‘Geef het licht van Pinksteren door’

    We wensen u gezegende Pinksterdagen.

Diaconaat
Steunpunt: één missieloket voor kerken

Loketfunctie – www.missieloket.nl Het nieuwe Missieloket biedt een praktische bundeling van de kennis, ervaring en ondersteuningsmogelijkheden van vier bestaande organisaties die werken voor de GKv- en NGK-kerken: Deputaten Ondersteuning Kerken, Classes en Missionaire Projecten, Diaconaal Steunpunt, Missionair Steunpunt en mission-organisatie Verre Naasten. Via dit ene loket is het voor kerken eenvoudiger om advies over coaching, […]

Het leven als een damp

‘U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt.’ (Jakobus 4:14) Het leven als een damp Wat is de damp die op een zomermorgen over het veld hangt, vluchtig. Fragiel, weinig duurzaam, voorbijgaand. Zo is het mensenleven ook, het kan in een mum van tijd voorbij zijn. Je kunt het niet […]

Toerusting
Barmhartig leven in crisistijd

Bonhoeffer’s leven is een illustratie van de moed die barmhartig leven vereist. Vijfenzeventig jaar geleden werd hij terechtgesteld vanwege zijn rol in het Duitse verzet tegen Adolf Hitler. Zijn bewonderenswaardige moed is bij velen bekend. Minder bekend is de belangrijke plaats van barmhartigheid in zijn denken en leven. In deze serie podcasts over barmhartig leven […]

Godsbeeld en liefde

De Bijbel spreekt erover. Maar christenen ervaren beklemming in het nadenken over de hel. Kan een predikant erover preken? Ja, zei dr. Maarten Kater (hoogleraar in Apeldoorn). Maar hij zei er meteen bij: Realiseer je de enorme gevoeligheid bij dit onderwerp. ‘Preken over de hel is niet “los” verkrijgbaar. Het raakt de ernst van de […]

Toerusting Verkondiging
Podcasting voor predikanten

Podcasts zijn on demand beschikbaar en worden vaak geluisterd tijdens een andere activiteit, zoals sporten, het huishouden of reizen. De kracht van podcasts is dat de luisteraar op een ontspannen manier kennis tot zich kan nemen, waarbij diepgang geen probleem is, maar juist de aantrekkelijkheid vergroot. In deze training krijgen predikanten de basisvaardigheden voor het […]

Diaconaat
Belangrijke stap in samenwerking rond kerkelijke dienstverlening

Krachtenbundeling van kerkelijke dienstverlening is een belangrijke stap. De aanstaande fusie tussen de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) is een belangrijke katalysator geweest in het proces van verdergaande samenwerking. De drie organisaties herkennen bij elkaar het verlangen om de advisering en toerusting voor de kerk van morgen op adequate en efficiënte wijze […]

Evangelisatie Toerusting
Vrijheid

Daarom is het programma van Beleefmee.nl deze maand afgestemd op het onderwerp vrijheid, i.s.m. Opkijken.nl waar meer materiaal over dit onderwerp te vinden is in het minidossier Vrijheid. Bekijk bijvoorbeeld het ervaringsverhaal van Bert Woudstra, geboren op 19 februari 1932, als zoon van een Nederlandse Joodse vader en een Duitse moeder. Nadat zijn vader bij een […]

Door de nauwe poort

Hoe in deze tijd van secularisatie de kerk opnieuw wordt bepaald bij haar taak, laat ds. Wim Schaaij zien. Mr. Pieter Pel heeft diverse vragen bij en opmerkingen over het synodebeleid inzake het omgaan met de revisieverzoeken. Ds. Alko Driest schrijft over Godsbeeld en liefde. In zijn column gaat ds. Rufus Pos in op wat […]

Toerusting
Onzichtbaar aanwezig

Het themagedeelte begint met een beschouwing van Rob van Houwelingen over ‘engelen anno 2020’. Wat weten wij op basis van de Bijbel over engelen? En hoe komt het dat wij zo weinig engelen zien, vergeleken met de Bijbelse tijd? Hoogleraar Rob van Houwelingen gaat op zoek naar mogelijke antwoorden. ‘Met een gesloten wereldbeeld kijken we […]

Diaconaat
Noodklok

Inmiddels geven 37 Nederlandse gemeenten aan dat ze daartoe ook bereid zijn. De Protestantse Kerk Nederland heeft de regering in een brief gevraagd om 500 kwetsbare kinderen naar Nederland te halen en zo gehoor te geven aan burgerlijke gemeenten die bereid zijn om deze minderjarige kinderen op te vangen. Daarnaast roept zij haar lokale kerken […]

Toerusting
Handreiking voor geestelijken in de frontlinie

Reagerend op signalen uit het veld is er een handreiking opgesteld voor geestelijken in de frontlinie. De handreiking is opgesteld door ethici en praktisch theologen van de Theologische Universiteit Kampen, de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam/Groningen en de Tilburg School of Catholic Theology. Zij hebben advies gevraagd van deskundigen van andere ambtsopleidingen, en van professionals uit […]