Nieuws

Diaconaat
Weer recordaantal nieuwe vrijwilligers via Present

“Ook de coronacrisis dit jaar legt eens en te meer bloot dat we in Nederland veel helpende handen en luisterende oren hebben als het er op aankomt. De grote uitdaging is vooral om ze te verbinden met de hulpvraag. Present als professionele matchmaker is nodig om deze individuen aan elkaar te koppelen zodat we blijven […]

Diaconaat
Ja voor acceptatie

Als kerken van Europa willen we een sterk statement maken voor de acceptatie van alle rassen. Wij zijn vóór het liefhebben van alle mensen en tégen elke angst voor mensen die anders zijn dan wij. Wij geloven in de waarde van elk menselijk leven. Wij geloven dat alle mensen gelijkwaardig zijn geschapen naar het beeld […]

Toerusting
Dave Bookless over groene theologie

Bookless werkt als theoloog bij de christelijke natuurbeweging A Rocha. Hij raakte onder andere bekend door zijn boek Planetwise, in het Nederlands vertaald als Het groene hart van het geloof, waarin hij zijn groene theologie uiteenzet. Die theologie komt voort uit de praktijk van zijn leven. Toen Bookless kennismaakte met A Rocha, groeide zijn wens […]

Diaconaat Evangelisatie
ZOA groeit, maar nood groeit harder

Het afgelopen kalenderjaar hielp hulporganisatie ZOA ruim 1,4 miljoen mensen met noodhulp of een vorm van wederopbouw. Indirect hadden 3,3 miljoen mensen baat bij de hulp. Uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag over 2019 blijkt dat ZOA fors is gegroeid, zowel qua bereik als in kwaliteit en financiële middelen. “We zijn dankbaar dat we 1,4 miljoen […]

Toerusting
De Nieuwe Psalmberijming is klaar

Sinds 2014 heeft een groep dichters hard gewerkt aan een nieuwe, eigentijdse berijming van het hele psalter. Oktober 2019 was de concept-berijming klaar, waarna een intensieve periode van revisie werd ingezet. Deze revisie is nu afgerond. De teksten van DNP zijn te vinden op www.denieuwepsalmberijming.nl. Van elke psalm zijn beamsheets te downloaden met muzieknotatie. Tevens […]

Evangelisatie
Bijbelgids ‘Klein geluk’

Het bijbelgidsje Klein geluk heeft dezelfde opzet en biedt de inspirerende teksten die u gewend bent, maar is speciaal toegespitst op de omstandigheden waar we nu in leven. Net als vorig jaar is er ook een kidseditie voor kinderen van 4 tot 9 jaar. De edities voor kinderen en volwassenen sluiten op elkaar aan. Zo kunt u […]

‘Geef het licht van Pinksteren door’

    We wensen u gezegende Pinksterdagen.

Diaconaat
Steunpunt: één missieloket voor kerken

Loketfunctie – www.missieloket.nl Het nieuwe Missieloket biedt een praktische bundeling van de kennis, ervaring en ondersteuningsmogelijkheden van vier bestaande organisaties die werken voor de GKv- en NGK-kerken: Deputaten Ondersteuning Kerken, Classes en Missionaire Projecten, Diaconaal Steunpunt, Missionair Steunpunt en mission-organisatie Verre Naasten. Via dit ene loket is het voor kerken eenvoudiger om advies over coaching, […]

Het leven als een damp

‘U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt.’ (Jakobus 4:14) Het leven als een damp Wat is de damp die op een zomermorgen over het veld hangt, vluchtig. Fragiel, weinig duurzaam, voorbijgaand. Zo is het mensenleven ook, het kan in een mum van tijd voorbij zijn. Je kunt het niet […]

Toerusting
Barmhartig leven in crisistijd

Bonhoeffer’s leven is een illustratie van de moed die barmhartig leven vereist. Vijfenzeventig jaar geleden werd hij terechtgesteld vanwege zijn rol in het Duitse verzet tegen Adolf Hitler. Zijn bewonderenswaardige moed is bij velen bekend. Minder bekend is de belangrijke plaats van barmhartigheid in zijn denken en leven. In deze serie podcasts over barmhartig leven […]

Godsbeeld en liefde

De Bijbel spreekt erover. Maar christenen ervaren beklemming in het nadenken over de hel. Kan een predikant erover preken? Ja, zei dr. Maarten Kater (hoogleraar in Apeldoorn). Maar hij zei er meteen bij: Realiseer je de enorme gevoeligheid bij dit onderwerp. ‘Preken over de hel is niet “los” verkrijgbaar. Het raakt de ernst van de […]

Toerusting Verkondiging
Podcasting voor predikanten

Podcasts zijn on demand beschikbaar en worden vaak geluisterd tijdens een andere activiteit, zoals sporten, het huishouden of reizen. De kracht van podcasts is dat de luisteraar op een ontspannen manier kennis tot zich kan nemen, waarbij diepgang geen probleem is, maar juist de aantrekkelijkheid vergroot. In deze training krijgen predikanten de basisvaardigheden voor het […]