Nieuws

Diaconaat
Belangrijke stap in samenwerking rond kerkelijke dienstverlening

Krachtenbundeling van kerkelijke dienstverlening is een belangrijke stap. De aanstaande fusie tussen de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) is een belangrijke katalysator geweest in het proces van verdergaande samenwerking. De drie organisaties herkennen bij elkaar het verlangen om de advisering en toerusting voor de kerk van morgen op adequate en efficiënte wijze […]

Evangelisatie Toerusting
Vrijheid

Daarom is het programma van Beleefmee.nl deze maand afgestemd op het onderwerp vrijheid, i.s.m. Opkijken.nl waar meer materiaal over dit onderwerp te vinden is in het minidossier Vrijheid. Bekijk bijvoorbeeld het ervaringsverhaal van Bert Woudstra, geboren op 19 februari 1932, als zoon van een Nederlandse Joodse vader en een Duitse moeder. Nadat zijn vader bij een […]

Door de nauwe poort

Hoe in deze tijd van secularisatie de kerk opnieuw wordt bepaald bij haar taak, laat ds. Wim Schaaij zien. Mr. Pieter Pel heeft diverse vragen bij en opmerkingen over het synodebeleid inzake het omgaan met de revisieverzoeken. Ds. Alko Driest schrijft over Godsbeeld en liefde. In zijn column gaat ds. Rufus Pos in op wat […]

Toerusting
Onzichtbaar aanwezig

Het themagedeelte begint met een beschouwing van Rob van Houwelingen over ‘engelen anno 2020’. Wat weten wij op basis van de Bijbel over engelen? En hoe komt het dat wij zo weinig engelen zien, vergeleken met de Bijbelse tijd? Hoogleraar Rob van Houwelingen gaat op zoek naar mogelijke antwoorden. ‘Met een gesloten wereldbeeld kijken we […]

Diaconaat
Noodklok

Inmiddels geven 37 Nederlandse gemeenten aan dat ze daartoe ook bereid zijn. De Protestantse Kerk Nederland heeft de regering in een brief gevraagd om 500 kwetsbare kinderen naar Nederland te halen en zo gehoor te geven aan burgerlijke gemeenten die bereid zijn om deze minderjarige kinderen op te vangen. Daarnaast roept zij haar lokale kerken […]

Toerusting
Handreiking voor geestelijken in de frontlinie

Reagerend op signalen uit het veld is er een handreiking opgesteld voor geestelijken in de frontlinie. De handreiking is opgesteld door ethici en praktisch theologen van de Theologische Universiteit Kampen, de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam/Groningen en de Tilburg School of Catholic Theology. Zij hebben advies gevraagd van deskundigen van andere ambtsopleidingen, en van professionals uit […]

Evangelisatie Verkondiging
In Mijn Naam

Om daaraan structuur en vorm te geven, bieden de Theologische Universiteit Kampen en het Steunpunt Liturgie samen deze handreiking, onder de titel In Mijn Naam… (Matteüs 18:20). Ieder week wordt er een nieuwe aflevering geplaatst. Hoeveel het er zullen worden, hangt af van de corona-ontwikkelingen. Maar tot wij elkaar weer in levende lijve kunnen ontmoeten […]