Menu

Actuele aanbod PEP

Een selectie uit het actuele aanbod Permanente Educatie Predikanten, theologen en kerkelijk werkers:

Duurzaamheid voor Dominees – start 8 oktober 2019 NIEUW
Duurzaamheid is een “hot issue”. Het kabinet heeft hoge ambities, maar in politiek en maatschappij polariseert de discussie niet zelden. Ook christenen en kerken worden uitgedaagd zich grondig in dit thema te verdiepen, zich uit te spreken en in beweging te komen.

Als kerken en christenen staan we voor de uitdaging de bronnen van de traditie te bevragen en visie te ontwikkelen op onder andere klimaatverandering en een duurzame levensstijl. Voor veel predikanten en andere ‘kartrekkers’ in de kerk levert dat naast interessante ook spannende vragen op. Hoe radicaal kan, wil of durf je te zijn? En hoe verhoudt de kern van het evangelie zich eigenlijk tot het thema duurzaamheid? En als je dit onderwerp in de kerk aan de orde wilt stellen zonder verdeeldheid te zaaien, hoe pak je dit dan aan in een preek of gemeenteproject?

Deze cursus biedt naast theologische verdieping, inspiratie en inhoudelijke kennis ook concrete ideeën en praktische tools om werk te maken van duurzaamheid in de plaatselijke kerk.

Dit is Leven. Forumdebatavonden over Gemaakt leven – start 11 juni 2019
De nieuwe serie Dit is Leven start in juni 2019 met twee forumdebatavonden rond het thema ‘Gemaakt leven’. Wat is er al mogelijk op het gebied van technische voortplanting? Wat is de status van een synthetisch embryo? Hoe ver mogen we gaan? Hoe moeten we hier als kerk, pastor en christen mee omgaan?

Dynamics in the international reception of the Reformation– 27 juni 2019 NIEUW
In the international symposium ‘Dynamics in the international reception of the Reformation’ six scholars will highlight three different international dynamics of the (early) Reformation period:

The interest of Christian scholars in Jewish translations of and commentaries on the Old Testament
The Reformation in the Netherlands and its multi-religious context
A fresh look at central matters of doctrine

De koopman en de dominee. Symposium over leiderschap op het snijvlak van kerk en maatschappij – 14 juni 2019 (gratis!)
Leiderschap op het snijvlak van kerk en maatschappij
Tijdens dit symposium reflecteren vijf deskundigen – een systematisch en een praktisch theoloog, een kerkelijk-bestuurlijk actieve succesvolle ondernemer, een kerkelijk adviseur en een hoogleraar en adviseur governance – elk vanuit hun eigen expertise op het spanningsveld dat in de leidinggevende structuren van de kerk regelmatig wordt ervaren.

Dit symposium wordt aangeboden aan drs. Jan de Jong MCM CMC vanwege zijn afscheid als lid van het college van bestuur van de Theologische Universiteit Kampen.

Lezing tweede Deddens Visiting Professor – 23 mei 2019 (gratis!) NIEUW
Het Deddens Visiting Professorship is een initiatief van het Deddens Kerkrecht Centrum. Met dit professorship wordt de academische, kerkelijke en maatschappelijke relevantie van het kerkrecht onder de aandacht gebracht. In 2018 was prof. Johannes Smit van de North-West University in Potchefstroom (Zuid-Afrika) de eerste Deddens Visiting Professor. Prof. Dr. iur. utr. René Pahud de Mortanges is de tweede Deddens Visiting Professor. Hij komt in het kader van een kort studieverlof in en vanuit de Deddenskamer/Deddens Kerkrecht Centrum werken. Op 23 mei 2019 houdt hij een lezing over Gereformeerd Kerkrecht in Zwitserland. Daarbij zal hij ook de verhouding tussen staat en geloofsgemeenschappen betrekken.

Preekfestival 2019– 17 september 2019
Het preekfestival is een dag vol inspiratie en ideeën, studie en bezinning voor voorgangers en theologiestudenten. Het programma strekt zich uit over drie dagdelen en biedt een brede waaier aan (simultane) lezingen en workshops, over allerlei aspecten van het ambacht van het predikantschap, over de spiritualiteit van de predikant, over het wordingsproces van de preek, over de verhouding tussen preek en cultuur, over het belang van taal en retorica, over de performance van de preek, en nog veel meer.

Herman Bavinck’s Reformed Ethics International Conference – 19 en 20 september 2019 NIEUW
De Kamper theoloog Herman Bavinck (1854-1921) staat in Nederland, en sinds de vertaling in het Engels en verschillende andere talen ook wereldwijd, bekend om zijn Gereformeerde Dogmatiek (1e editie 1895-1901). Het uitgebreide manuscript van zijn nog niet gepubliceerde boek over Gereformeerde Ethiek werd een aantal jaren geleden gevonden in zijn archief. Tijdens een internationale conferentie op 19 en 20 september 2019 wordt de uitgave van dit tweede grootste werk van Bavinck gevierd. De conferentie is in het Engels.

Verbeter je verhaalkracht! – cursus narratief preken – start 24 september 2019 NIEUW
Een goed verhaal is een krachtig middel van verkondiging. Maar dat is niet zo makkelijk! Deze cursus helpt je om je verhaalkracht te verbeteren. Leer hoe je een goede verteller wordt en durf je hoorder te verrassen. En last but not least: in deze cursus denken we samen na over het heilige in je verhaal. Hoe maak je dat voelbaar, hoe laat je iets gebeuren?

Missie.nu 2019. Open voor de ANDER. Ontmoeten als missionaire uitdaging – 2 november 2019 NIEUW
Open voor de ANDER
Ontmoeten als missionaire uitdaging

Een dag vol inspiratie over 4 uitdagende vragen:
Hoe opent onze identiteit ‘in Christus’ ons voor de ander?
Hoe leren we over God als de Ander in ontmoeting met de ander als beeld van God?
Hoe ontdekken we wat het goede nieuws van Jezus is in de ontmoeting met de ander?
Hoe creëren we praktijken van ontmoeting in het dagelijks leven, persoonlijk en als plaatselijke kerk?

Hoofdsprekers: Hans Burger, Jan Wolsheimer, Margrietha Reinders
Workshops door: Oeds Blok, Ida van de Braak, Ingeborg Janssen, Dorottya Nagy, Bert Noteboom, Anko Oussoren, Anita Pals-Eijkelenboom, Margrietha Reinders, Hans Riphagen, Gert Jan Roest


Bezoek de website voor het uitgebreide aanbod.