Menu

Advent: God komt naar ons toe

coverZondag 1 december begint er een nieuw kerkelijk jaar. In een eerste bijdrage in De Reformatie van 28 november vertellen tien predikanten hoe ze dat doen in de maanden november en december, voorafgaand aan Kerst. ‘Op een gegeven moment heb je alles wel zo’n beetje gehad, lijkt mij,’ merkt ds. Maarten van Loon (Dalfsen-Oost) op, die zelf nog niet zo heel lang predikant is, en hij vervolgt: ‘Het valt niet mee om binnen een beperkt kader steeds weer creatief te zijn.’ Wat opvalt is dat veel predikanten de adventperiode gebruiken om lijnen te trekken van het Oude naar het Nieuwe Testament; het onderwerp ‘we verwachten de Heer’ leent zich daar natuurlijk bij uitstek voor. Zowel in Dalfsen als Apeldoorn (ds. H.R. van de Kamp) ging het vorig jaar bijvoorbeeld over Ruth. Ds. Frans Wisselink uit Almelo wil graag dat de gemeente in de adventstijd meekrijgt dat God de eeuwen door dicht bij de mensen wilde zijn. Hij preekt daarom over Gods heerlijkheid die de tempel in beslag neemt en over de lofliederen die dan gezongen worden. Met Kerst kiest hij voor Lucas 2:14, het lied van de engelen.

In een theologische beschouwing over de incarnatie gaat Hans Schaeffer zorgvuldig na wat er precies onder de menswording van Jezus verstaan moet worden en welke associaties misplaatst zijn. Hij schrijft: ‘Misbruik van de menswording ontstaat daar waar het model van de menswording te gemakkelijk als model van christelijk handelen gebruikt wordt, en daar waar de kern van de boodschap van Jezus Christus, die kwam om deze werkelijkheid te bevrijden van zonde en schuld, genegeerd wordt.’

Een bijzonder tweeluik in deze uitgave van De Reformatie is getiteld ‘Kerst voor Nederlanders anno 2014’. Het is geschreven door Han van der Horst en Matthijs Haak. Van der Horst is historicus en babyboomer. Hij groeide wel op met het christelijk geloof maar raakte die overtuiging al vroeg kwijt. Hij vertelt in zijn bijdrage dat dat niet betekent dat Kerst hem koud laat. Haak, vrijgemaakt predikant, gaat in het tweede deel van het artikel in op de vragen die Van der Horst opwerpt.

Verder staat in dit nummer van De Reformatie een ingezonden artikel van ds. Henk Folkers, die het onderwerp m/v in de kerk probeert te plaatsen in ‘het doorlopend spreken van de Schrift’, een formulering die ook de synode van Ede gebruikt. Hij ziet in de Schrift in dit verband twee lijnen, die beide vrouwen niet uitsluiten van de ambten.

 

Het eerste artikel (‘Preken over de komende God’, Heleen Sytsma) is in zijn geheel te downloaden op www.dereformatie.nl en www.facebook.com/dereformatie. Je kunt het nummer in zijn geheel ook aanvragen via administratie@dereformatie.nl.

 

Over de auteur