Menu

Advent, een tijd van verlangen

lied-van-de-maand-decemberDe eerste Adventszondag: 27 november.
Advent is een tijd van verlangen, het lied van de maand december is een lied van verlangen.

Het is een bekend lied – ‘O kom, o kom Immanuël’ – maar dan anders. Willem Barnard, de dichter, maakte zelf een nieuwe versie, die de oudere vervangt, ‘O wijsheid, daal als vruchtbare taal’, LB 466. Deze nieuwe versie staat nu dus in het nieuwe Liedboek. Het lied sluit in de nieuwe versie beter aan op de bron: zeven antifonen voor de zeven dagen die aan Kerst vooraf gaan. Die zeven antifonen zijn stuk voor stuk gebaseerd op Messiaanse namen of typeringen en dat komt nu in de zeven coupletten terug: Wijsheid (Spr. 11,1-6), Heer (Deut. 10,17-21), Wortel van Isaï (Jes. 11,1-10), Sleutel van David (Jes. 22,20-22), Dageraad (Mal. 4,1-3), Koning der volken (Jer. 10,6-7), God-met-ons (Jes. 7,14).

Een hoogst actueel lied, getuige bijvoorbeeld deze regels ‘Op aarde plant het kwaad zich voort, de waanzin voert het hoogste woord’. Een lied ook dat ons verbindt met de kerk van altijd en overal, over de grenzen van tijd en ruimte heen.

Lees hier de korte toelichting. Meer informatie over het Lied van de Maand is hier te vinden (met alle korte toelichtingen van eerdere liederen).

maak-het-mee-omslag-600x849Maak het mee!
Nog geen concrete plannen voor de zondagen van Advent en de Kersttijd? Maak het dan mee met vele anderen en bestel het materiaal van het project Maak het mee:

• Bijbelleesrooster voor alledag;

• Adventskalender voor kinderen (aansluitend op het bijbelleesrooster);

• Handreiking met suggesties voor de kerkdiensten (liturgie, exegese en verkondiging);

• Uitgewerkte opzet voor het aansteken van de Adventskaarsen;

• Uitgewerkte vespers voor de vier Adventsweken;

• korte Handreiking bij het materiaal van Kind op Zondag voor 12+ jongeren.

Meer informatie: zie de Adventspagina van de website van het Steunpunt Liturgie. Of bestel het materiaal gelijk: bestellen.
steunpunt Liturgie