Menu

Adventsbijbelleesrooster Geef licht! – week 1

 Geef licht! – goed gezegd. Is het ook makkelijk gedaan? Waar zit het knopje?

Licht vraagt om een lichtbron. De lichtbron van onze planeet is de zon, alle licht is daarvan afkomstig. Daarnaast is er kunstlicht, afkomstig van een ergens een elektriciteitscentrale. Zonder lichtbron geen licht – de afwezigheid van licht is duisternis.

Tijdens de tocht van Advent naar Kerst is de profeet Micha de gids. Ga mee! Ontdek hoe we licht kunnen geven. Ontdek wat in de weg staat. Ontdek dat het om heel praktische dingen gaat. Ontdek hoe hoog, breed en diep het gaat.

Het project Geef licht! bestaat uit o.a. het Bijbellessrooster voor alle dag.
De eerste week: Wie brengt het licht? 

 

 

 

 


Zondag 1 december | 2 Kronieken 27: 1-2 en 28: 1-4,19,25-27

Gebrandschilderde ramen… Je ziet er allerlei taferelen op. Vandaag zijn het uitgesproken donkere beelden: het Jeruzalem van koning Jotam, zijn zoon Achaz en zijn kleinzoon Hizkia. De zwarte beelden laten je huiveren. Maar het is een stuk van een raam, een raam waardoor licht naar binnen valt. Deze zwarte bladzijde is er een uit de bijbel, het boek van licht. Het licht dat het duister van die langvervlogen dagen verhelderde, gaan we de komende weken zien als we luisteren naar Micha, een profeet uit die tijd. Ook al zie je het in de duisternis niet, ergens dringt altijd Gods licht door.
Lied: LB 25a ‘Mijn ogen zijn gevestigd’ of: Ps 25: 1,8 / LB 139d ‘La ténèbre n’est point ténèbre’ / ‘Heel het duister is vol van luister’

maandag 2 december | Micha 1: 1-9
In een donkere periode van Israëls geschiedenis komt de profeet Micha aan het woord. ‘Wie is als de HEER’ betekent zijn naam. Het is opmerkelijk hoe hij, op deze bladzijde vol zonde en oordeel, de HEER tekent: Hij verlaat zijn verblijf, daalt af, schrijdt over de hoogten van de aarde. God laat ons ondanks alles niet aan ons lot over. Dat is advent: Hij komt.
Lied: LB 433 ‘Kom tot ons de wereld wacht’ of: HH 122/WK 102 ‘Al wie dolend in het donker’

dinsdag 3 december | Micha 1:10-16
Elf plaatsen, van Gat en Bet-le-Afra tot Maresa en Adullam. Onbekende namen waarschijnlijk, maar dat is wel de wereld waar de mensen wonen tot wie Micha sprak. In die alledaagse wereld grijpt God in, jouw stad of dorp, jouw straat, jouw gehucht waar bijna niemand de naam van kent. Over Lachis zegt Micha dat daar het kwaad huist. Lachis was een belangrijke stad in Juda1, een vestingstad, een militair bolwerk, een centrum van macht. Maar daar waar de mens zich machtig en onaantastbaar voelt, daar ligt het kwaad op de loer.
Lied: LB 1010 ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’

woensdag 4 december | Micha 2: 1-11
Aan de ene kant wil je graag horen dat er een betere wereld komt. Geen uitbuiting, geen corruptie, eerlijke hand en gelukkig leven. Dat is ook de boodschap van Micha. Maar wil je het ook echt? ‘Hou toch op’, krijgt Micha te horen, ‘hoe toch op met dat geprofeteerd, het is ook nooit goed’. Het is gemakkelijker als je het iets minder nauw neemt met eerlijkheid, eerlijke lonen, eerlijke prijzen. Of houd je dan de eerlijkheid van God op een afstand.
Lied: Ps 15 ‘Wie zult Gij noden in uw tent’ (‘Heer, wie mag wonen in uw tent’)

donderdag 5 december | Micha 2: 12-13
Even vooruitkijken naar de betere wereld die komt. Nee, je ziet geen Sinterklaas die aan iedereen uitdeelt. Wel zie je een koning om te volgen. Dat brengt mensen samen, dat brengt geluk. Dat is niet alleen toekomstmuziek, dat is nu al gaande.
Lied: LB 832 ‘Geroepen om op weg te gaan’ of: LB 835 ‘Jezus ga ons voor’

vrijdag 6 december | Micha 3
Leiders zijn belangrijk, ze drukken hun stempel op de maatschappij. Als rechters daders vrijspreken wordt het kwaad normaal. Als profeten de verantwoordelijken en machthebbers naar de mond praten, wordt het slechte de normaalste zaak van de wereld. Micha tekent het in gruwelijke beelden.
Er is moed en kracht van de heilige Geest nodig om anders te zijn. Kijk naar Micha. Of – duidelijker nog – naar Christus. Hoe krijgen we zulke politici, managers en predikanten in onze tijd?
Lied: GK 260 ‘Heer, voor alle mensen roepen wij U aan’ of: LB 994 ‘Voor hen die ons regeren’

zaterdag 7 december | Johannes 1: 1-9
Een week lang keken we naar een gebrandschilderd raam. Een raam met veel donkere kleuren. Afgoderij en onrecht werden door leiders van wereld en kerk goedgepraat. Toch schijnt er licht door het raam. God laat de wereld zijn licht zien. Het was er in de donkere dagen van Micha, in de dagen van Johannes en in onze tijd. Aan ons de vraag: wat doen we er mee?
Lied: LB 488 ‘In den beginne was het woord’

‘Zo kaal als een gier’
In 1: 16 roept Micha op tot boete. Hij doet dat met de woorden: ‘scheer je kaal, zo kaal als een gier’.
De meeste gieren hebben een kale nek. Het zijn aaseters en de nek is kaal uit oogpunt van hygiëne. Gieren komen daar voor waar vee in kudden wordt gehouden, in het open veld. Daar zijn altijd wel dode dieren te vinden en dus ook gieren. In het Israël van nu komen de lammergier, monniksgier, vale gier en aasgier voor. In de Mozaïsche wetgeving worden gieren ook genoemd, namelijk als onreine dieren (om begrijpelijke redenen). Zie Leviticus 10: 13 en Deuteronomium 14: 12 (in de NBV: vale gier, lammergier en zwarte gier).

Anthem

The birds they sang
At the break of day
Start again
I heard them say
Don’t dwell on what
Has passed away
Or what is yet to be

Yeah the wars they will
Be fought again
The holy dove
She will be caught again
Bought and sold
And bought again
The dove is never free

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything
That’s how the light gets in

We asked for signs
The signs were sent
The birth betrayed
The marriage spent
Yeah the widowhood
Of every government
Signs for all to see

I can’t run no more
With that lawless crowd
While the killers in high places
Say their prayers out loud
But they’ve summoned,
they’ve summoned up
A thundercloud
And they’re going to hear from me

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack,
a crack in everything
That’s how the light gets in

You can add up the parts
You won’t have the sum
You can strike up the march
There is no drum
Every heart,
every heart to love will come
But like a refugee

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything
That’s how the light gets in

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything
That’s how the light gets in
That’s how the light gets in
That’s how the light gets in
Leonard Cohen


© Steunpunt Liturgie
Bijbelleesrooster: Harrie de Hullu, Marijke Landlust | redactie, samenstelling en lay-out: Anje de Heer