Menu

Op Adventszondag 2 december start het bijbelleesrooster van Steunpunt Liturgie. Dit rooster zal (wekelijks) te volgen zijn op deze site.

Uitnodiging: Geloof met me mee.

Uitnodigingen krijgen we allemaal wel eens. Soms leuk: een feestje. Soms noodzakelijk: de volgende inenting van je kind. Soms verstandig: een bevolkingsonderzoek. Soms vervelend: belastingformulier.
Een uitnodiging om mee te geloven? Hoe vaak komt dat voor? Een oproep tot geloof, dat wel. Maar een uitnodiging die klinkt als de vraag of je mee gaat een eindje wandelen?
Daar is het goed mee te vergelijken. Het is de uitnodiging samen op pad te gaan. Bij wandelen is dat het samen onderweg zijn. Bij geloven is het…. precies hetzelfde.

Het zijn niet de eersten de besten die je uitnodigen.
• Johannes, vanaf Patmos
• Johannes, vanaf de oever van de Jordaan
• Sefanja, vanuit het koninkrijk Juda
• Elisabeth, vanuit de deuropening van haar huis

Ga op hun uitnodiging in. Loop met hen op. Laat je meenemen in hun beweging, in hun boodschap, hun ervaring, hun twijfel en hun zekerheid. Zo wordt je opgenomen in een doorgaande beweging die al eeuwen bezig is en die niet meer te stoppen is. Zo kom je verder, steeds dichter bij de het geheim.

Project
Dit bijbelleesrooster maakt deel uit van het gelijknamige project. De overige onderdelen zijn:
• Kinderlijn
• Liturgisch moment Adventskaarsen
• Adventsvespers
• Handreiking met oog op liturgie en exegese/preek
Zie voor meer informatie: www.steunpuntliturgie.gkv.nl

 

dinsdag 4 december | Johannes 18:12-15 | dichter bij het geheim?
Drie jaar lang trok Johannes met Jezus mee. Hij geloofde in Hem. Maar deze nacht is het moeilijk: zijn meester wordt gearresteerd. Wat blijft er nog over van Johannes’ verwachtingen? Toch kan hij Jezus niet in de steek laten. Zelfs nu Jezus gevangen is genomen, nu de soldaten hem naar de hogepriester brengen blijft Johannes dichtbij. Realiseert hij zich dat dit hem dicht bij het geheim van het Lam van God brengt?
● lied: LB 25a ‘Mijn ogen zijn gevestigd’ of: Psalm 25: 1,6 (LB/GK/OB)

woensdag 5 december | Lucas 21:25-31 |vol verwachting…
De wereld was donker, maar er was hoop want Jezus was er. Nu Jezus is gestorven, is alles weer terug bij af: een donkere wereld zonder hoop.
Of toch niet? Johannes had Jezus horen vertellen dat Hij nog een keer zou komen. Dat geeft hem hoop! Later zal hij schrijven: ‘De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft in eeuwigheid’. En: ‘de duisternis wijkt en het ware licht schijnt al’ (1 Johannes 2:8,17).
● lied: LB 433 ‘Kom tot ons de wereld wacht’

donderdag 6 december | Openbaring 1:1-2,9-16 | verbannen
Johannes is verbannen naar Patmos. Jezus zelf komt hem bemoedigen. Jezus zoals Johannes hem nog niet eerder gezien heeft, zelfs niet bij de Verheerlijking op de berg. Hij zal in visioenen veel indringende beelden zien. Maar de sleutel krijgt hij nu al te horen: Jezus Christus is de eerste en de laatste, de levende tot in eeuwigheid. Wie uitkijkt naar de Heer wordt niet teleurgesteld.
● lied: LB 441: 9,10 ‘Laat uw belagers brallen’ (uit: ‘Hoe zal ik U ontvangen’)
of: GK 189: 5,6 ‘Blijf zo uw Heer gedenken’

vrijdag 7 december | Openbaring 5 | dichte boekrol
De boekrol moet geopend worden. Wat er in staat? Johannes weet het niet. Maar hij begrijpt hoe belangrijk die rol is. Wie het boek opent heeft de toekomst in handen. Johannes ziet hier het Lam weer terug, waar hij in zijn jonge jaren al zoveel van verwachtte. Bij dit Lam, dat hij heeft zien sterven, en dat hij als Opgestane Heer heeft gezien, is de toekomst in goede handen.
● lied: LB 440: 1,2 ‘Ga, stillen in den lande’

zaterdag 8 december | Openbaring 8 | open boekrol
Alle zegels zijn verbroken, de boekrol is open. Nu gaat het gebeuren. In de stilte voel je de spanning.
Als je blijft kijken zie je van alles: en donkere wereld, rampen, een krijsende adelaar. ‘Geloof met me mee’ zegt Johannes. We zijn onderweg naar de toekomst van het Lam. Hij, Jezus Christus, is de eerste en de laatste, de levende tot in eeuwigheid. Dat is de sleutel. Wie uitkijkt naar de Heer wordt niet teleurgesteld.
● lied: LB 1009 ‘O lieve Heer geef vrede’

Moge God de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig zult staan wanneer onze Heer Jezus komt met al zijn engelen.
Amen – 1 Tessalonicenzen 3:13

uitnodiging van Johannes
(de doper)

Advent 2: Populus Sion – Jesaja 30: 18,19)
‘Uw God ziet uit naar het uur dat Hij u in de armen sluit’

zondag 9 december| Psalm 126| verlangen
Ik verlang naar Sion, die mooie stad. Altijd bloeiend en bruisend, als ik mijn ouders geloven mag. Daar wil ik heen, naar de stad waar mijn roots en hopelijk ook mijn toekomst liggen. En ergens hoop ik dat Sion nog mooier is dan ik me voorstellen kan. Dat het een stad van echte vrede is, een stad van recht. Waar iedereen te eten heeft, iedereen gezien wordt, en niemand pijn leidt….na alles wat we meegemaakt hebben. Jeruzalem, we komen er aan, we zijn onderweg! ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’
● lied: LB 126a ‘Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap’ of: Psalm 126 (LB/GK/OB)

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn.

Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld: ‘Hun God doet wonderen.’
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,
Gij onze vreugde.

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn.

Breng ons dan thuis, keer ons tot leven,
zoals rivieren in de woestijn
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen.

Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij terug met zijn schoven.

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn.

Huub Oosterhuis en Michel van der Plas

maandag 10 december | Maleachi 3:1-4|wie loopt voorop?
Onderweg naar Jeruzalem lopen we niet alleen. Er gaat een bode voor ons uit, gestuurd door de God van Israël. Dat is maar goed ook, want de reis is moeilijk genoeg. Eigenlijk kunnen we niet overeind blijven zonder zijn hulp. Het is veilig om in zijn voetsporen te blijven. Onze bepakking, de bagage van jaren zwerven, neemt hij van ons af. Alles moet schoon, gewassen, gezuiverd zijn, voordat we onze bestemming bereiken – laat dat maar aan hem over.
● lied: LB 728 ‘De heiligen ons voorgegaan’

dinsdag 11 december | Lucas 3:1-6| Johannes
Johannes, de zoon van de priester, zet ons op scherp: Waarom denken jullie dat jullie veilig zijn voor het komende oordeel? Wie heeft je dat wijs gemaakt? Laat je schoonwassen, en bedenk je op wie je je hoop vestigen wilt. Anders struikel je onderweg en kom je klem te zitten.
● lied: GK 249: 1 ‘God, die was en is en komt’

GK 121: 1

God die was en is en komt
leg een lied in onze mond,
dat de hele wereld hoort
want nabij ons is uw woord.
Ontferm U, Heer.


Bijbelleesrooster: Ronald Elzinga, Harrie de Hullu, Marijke Landlust, Geranne Tamminga | redactie, samenstelling en lay-out: Anje de Heer