Menu

1 2 3 4

Kennismakings- en bezinningsreis naar Israël
21 oktober 2019 - 30 oktober 2019 @ Jerusalem

Inspiratieavond voor nieuwe diakenen
29 oktober 2019 - @ Almere

Concerten Sela
30 oktober 2019 - 9 november 2019 @ NL

Studiedag over gelovig omgaan met de Bijbel
30 oktober 2019 09:30 - 17:00 @ TU Apeldoorn

Collegedag ‘Part of the Story’ met Chris Wright
31 oktober 2019 09:00 - 17:00 @ Amsterdam

Symposium: Gereformeerde theologie stroomopwaarts
31 oktober 2019 10:00 - 16:30 @ Kampen

Lezing Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
31 oktober 2019 20:00 - 22:00 @ Arnhem

Global Leadership Summit
1 november 2019 - 2 november 2019 @ Drachten

Vrouwenevent 'De reis van mijn leven'
2 november 2019 09:15 - 16:00 @ Amersfoort

Open voor de ANDER - Missie.nu
2 november 2019 10:00 - 16:00 @ Almere

1 2 3 4