Agenda

05
jun
Agenda Toerusting
Webinar Slim werken in coronatijd

Het coronatijdperk waarin we nu leven vraagt om enorme aanpassingen. We staan voor vragen die we enkele maanden geleden niet hadden kunnen bedenken. Voorlopig zullen we geen normale kerkdiensten kunnen beleggen en elkaar niet normaal kunnen ontmoeten. Uitgerekend voor predikanten en andere kerkenwerkers is dit een bijzondere situatie. “We missen de mensen, het contact, voelen […]

09
jun
Agenda Pastoraat Toerusting
Webinar Vroegkinderlijke traumatisering en geloof

In de webinar komt het ontstaan en herkennen van trauma’s in de vroege kindertijd en de gevolgen voor de geestelijke gezondheid aan de orde. We staan uitgebreid stil bij de gevolgen voor geloven en geloofsbeleving en de implicaties voor het pastoraat. Meer informatie en aanmelden: www.kicg.nl/webinar U vindt hier meer informatie over hoe u zich […]

26
sep
Agenda Toerusting
Lente in de kerk!

Ontdek bloesem in oude kerken, bloei in internationale gemeenschappen en hoor verhalen van nieuwe kerkplanten! Ik verlang naar lente. Zeker op een regenachtige dag, als het koud is buiten en het licht maar niet lijkt door te breken. Diezelfde kou lijkt ook in veel kerken doorgedrongen te zijn. We somberen met elkaar over lege kerkbanken, […]

04
okt
Agenda Verkondiging
Friese kerkdienst

2020 4 oktober 09.30 Driezum Douwe J. Steensma 18 oktober 10.00 Harns Jan Poutsma Tsjerketjinsten yn ‘e eigen gemeente? Wolle jo ek graach ris in Fryske tsjinst belizze yn jo gemeente? Nim kontakt op mei DFE! Mear tsjinsten en informaasje fine jo op Tsjerketsjin

27
okt
Agenda Toerusting Verkondiging
Studiedag – Prediking: communicatief en profetisch

Beiden promoveerden recent op deze thema’s en presenteren de resultaten van hun onderzoek tijdens een studiedag voor predikanten en voorgangers. Wat hebben predikanten hieraan in de concrete praktijk van de wekelijkse Woordverkondiging? Maar ook: schuren beide aspecten van de preek niet met elkaar? Waar communicatie zich richt op een goede overdracht van de boodschap, strijkt […]

21
nov
Agenda Diaconaat Toerusting
Landelijke diaconale dag

Het is best lastig om als kerk oog te hebben voor iedereen in de gemeente. Oog voor ieders talenten en problemen. Tijdens de diaconale dag onderzoeken we welke verbindende rol je als diaken kan spelen, samen met o.a. de ouderling en predikant. André Rouvoet is de hoofdspreker van deze dag. De diaconale dag (voorheen diakenendag) […]