Menu

23 augustus is het 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken in Amsterdam werd opgericht. Dat wordt die dag gevierd met verschillende activiteiten. Eén van deze activiteiten is een ‘Walk of Peace’. Deze vredeswandeling geeft gestalte aan de Pelgrimage van gerechtigheid en vrede, die de Wereldraad deze jaren stimuleert. Op deze wandeling is er aandacht voor onrecht en geweld in verleden en heden. Maar ook voor concrete kerkelijke inzet voor gerechtigheid en vrede.

De wandeling begint in de Hoftuin (achter de Hermitage) en eindigt op de Dam. Op beide plekken is er ook een activiteit. Vanaf 12.30 bent u welkom in de Hoftuin. De wandeling gaat vandaaruit in kleine groepen.  Aansluitend aan de wandeling vindt om 16.00 uur in de Nieuwe Kerk een feestelijke internationale (Engelstalige) viering plaats. Ook daar kunt u aan deelnemen.

Meer informatie