Menu

Beleef de Woord en Daad Werelddag: ‘Sterker dan de storm?’

Woord en Daad organiseert een bijzonder evenement voor jong en oud. Thema van de Werelddag is ‘Sterker dan de storm’. Speciaal voor de Werelddag komen twee bijzondere gasten vanuit de Filipijnen naar Nederland. Zij kennen stormen zowel figuurlijk als heel letterlijk in hun leven: in 2013 raasde de tyfoon Haiyan over de Filipijnen, en afgelopen jaar de storm Mankhut. Woord en Daad verleent Noodhulp in deze regio.  

Kate Micosa is voormalig sponsorkind, en zij vertelt over de stormen in haar leven. Zij volgde haar opleiding aan het centrum waar Jun Pascual directeur van is. Ook hij is aanwezig op de Werelddag. Hij vertelt zijn inspirerende verhaal, mede op basis van talloze ontmoetingen met jongeren zoals Kate, die vanuit moeilijke omstandigheden met veel inzet en veerkracht werken aan hun opleiding en toekomst. Op deze bijzondere dag zal Kate ook haar Nederlandse sponsor in levende lijve ontmoeten. 

Tijdens de forumdiscussie gaan Steef de Bruijn, hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad, Teije Brandsma, voormalig buitenlandcorrespondent en Rina Molenaar, directeur-bestuurder van Woord en Daad actief met elkaar in gesprek over hun ervaringen in rampgebieden, oorlogsjournalistiek en noodhulp.

Voor kinderen is een apart programma: ‘Windkracht 10’. Aan het slot van de dag komen de kinderen met een eigen act op het podium. Er is tevens veel ruimte voor ontmoeting, een plek voor jongeren en een belevingsmarkt, diverse ondernemers laten producten proeven en er vindt een veilig plaats. 

Toegang en parkeren is gratis, opgave via www.woordendaad.nl/werelddag. Crèche aanwezig.
Van 10.15 uur (inloop vanaf 9.30 uur) tot 15.00 uur. 
Midden-Nederland Hallen, Barneveld

Meer informatie