Menu

Op zondag 11 november is er een aangepaste kerkdienst in de Gereformeerde kerk vrijgemaakt “De Voorhof” in Nieuwleusen.
Het gaat om een aangepaste dienst samen met mensen met een verstandelijke beperking.

Het thema van de dienst is: “Zingen voor Jezus maakt blij

De dienst is eenvoudig van karakter. In de preek worden korte zinnen gebruikt en moeilijke woorden vermeden. In deze dienst bekende liederen gezongen. Er wordt gebruik gemaakt van de beamer en liturgieboekjes.

Datum: 11 november 2018
Plaats: Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt “De Voorhof”
Burg. Mulderlaan 1, Nieuwleusen.
Tijd: 14:30
Voorganger: Broeder H.de Vries

Meer informatie: Henriette Schipper Tel. 0529-482427