Menu

…….ruimte maken, stil worden
en opnieuw leren luisteren……..

Jaargang van 6x twee dagen
De jaargang ‘Zorg voor de ziel’ wil je aanzetten tot luisteren: luisteren naar wat beweegt op de bodem van de ziel en je uitnodigen om opnieuw verbinding te maken met de bron waaruit , waaruit je put.

Voor wie
Deze jaargang is bestemd voor predikanten, kerkelijk werkers en geestelijk verzorgers voor wie de tijd is aangebroken om aandacht te schenken aan de eigen spiritualiteit. In pastoraat en geestelijke verzorging ben je intensief betrokken bij de levens- en geloofsweg van anderen. Er kan een moment komen dat het noodzakelijk is om zelf opnieuw de verbinding met de ‘bron’ te maken en je opnieuw te laten voeden en te ontdekken waar jij bent op jouw geestelijke weg.

Het gesprek met elkaar, de getijden van het klooster, de stilte, het gebed, de ontmoeting, kortom, de ervaring van het samen met anderen onderweg zijn op deze weg is een belangrijke dimensie in deze jaargang. Tegelijkertijd wordt de ervaring opgedaan dat reisgenoten ook gidsen zijn op deze weg.

Doel
In zes ‘mini’ retraites, verspreid door het jaar, groeit het inzicht in de geestelijke weg en hoe deze zich in het eigen leven ontvouwt. Gaandeweg komt een proces op gang waardoor de geestelijke dimensie in het dagelijks leven wordt herkend en groeit de vrijmoedigheid om hierover te spreken.

Inhoud en opzet
Werkvormen zijn onder andere de Emmauswandeling, lectio divina, meditatie, bibliodans en bibliodrama, groepsgesprek, schrijven, meditatief schilderen en het lezen van mystieke teksten. In elk van de bijeenkomsten zal, ingeleid door een gastdocent, een van de thema’s die een rol spelen op de innerlijke of geestelijke weg aan de orde komen:
● de geestelijke weg
● onderscheiden
● weerstanden en hulpbronnen
● omvorming
● actie-contemplatie
● eenzaamheid-gemeenschap

Begeleiding
De jaargang wordt begeleid door
– Seintje Bos, vrijgevestigd pastor en geestelijk begeleider
– Inge de Jong, predikant en geestelijk begeleider.
Gastdocenten zijn o.a.: Gideon van Dam, Dick Sonneveld, Mariska van Beusichem, Riëtte Beurmanjer, e.a..

Data en locatie
De jaargang bestaat uit 6x een tweedaagse bijeenkomsten in Abdij Koningsoord in Oosterbeek.
Data 2019: 11-13 februari, 18-20 maart, 13-15 mei, 9-11 september, 14-16 oktober, 11-13 november telkens van 14.30 (dag 1) tot 9.30 (dag 3)
Kosten: €1250,00, inclusief overnachtingen en maaltijden
PE: 70 uren studiebelasting
Aanmelding: via de website van het PCTE (www.pkn.nl/pcte)

Wees verstandig en maak jezelf tot een waterbekken
en niet tot een afvloeiingskanaal.
Kijk maar eens naar een afwateringskanaal.
Het loost het water onmiddellijk zodra het water binnenkomt.
Bij een waterbekken is dat anders.
Een waterbekken wacht totdat het geheel vol is.
Dan pas begint het over te lopen.
Een waterbekken deelt uit van eigen volheid terwijl het zelf gevuld blijft ….
Liefde stroomt over. Je laten leeglopen is niet wat de liefde vraagt. Voor wie kun je goed zijn als je voor jezelf slecht bent?

Bernardus van Clairvaux