Menu

Voorbeeldig leiderschap
De Nederlands Gereformeerde Toerusting (NGT) organiseert een (lange) wandeldag voor predikanten om samen na te denken over persoonlijk geestelijk leiderschap en het vermenigvuldigen van Gods verlangen voor jou en zijn gemeente. Daarin nemen we letterlijk afstand van onze dagelijkse bezigheden en bezinnen we ons samen over het controversiële thema “Voorbeeldig leiderschap” en hoe je hier als predikant mee omgaat. Ben je wel een leider en voor wie dan wel? Predikanten (en andere ambtsdragers) zijn toch vooral dienaren?

In het Micro Avontuur denken we met elkaar na over ons voorbeeld en leiden. De leiding is in handen van Klaas Quist. Hij is sinds 2011 vanuit de NGT betrokken bij de toerusting van kerkenraden en predikanten.

Datum: 15 november 2018, Duursche Waarden (tussen Olst en Wijhe)
…. kun je niet maar spreekt de opzet je wel aan, geef het door!

Klik hier voor meer informatie en aanmelding