Menu

Via jou wil God het hart van jongeren bereiken. Ik vind het nogal wat… want hoe bereikbaar is je eigen hart eigenlijk? Als ik naar mezelf kijk dan zit er nog wel eens twijfel. Maar ook boosheid, vragen, gevecht met God. Ook word ik heel vaak in beslag genomen door allerlei bijzaken. Mijn hart is zomaar onbereikbaar. Voor God. Maar vaak ook voor de mensen om me heen. En wat voor jou en mij geldt, dat geldt ook voor de jongeren in jouw club.”

Wim de Groot spreekt een paar honderd jeugdwerkers toe op de jeugdleidersconferentie in Conferentiecentrum De Werelt te Lunteren. Hij is predikant van GKv Rotterdam Centrum (gkv010) en onder de titel ‘Hartenjagen’ houdt hij zijn toespraak op vrijdagavond 18 januari. Op zaterdag 19 januari is er keuze uit tal van workshops.

“Hoe kun je dan weer bereikbaar worden voor God en de jongeren? En hoe bereik je vervolgens hun hart? Vanuit Hosea wil ik je graag meenemen op een zoektocht. Ik nodig je van harte uit om mee te gaan!”

Het thema van de jeugdleidersconferentie op 18 en 19 januari 2019 is:

We hebben je HART nodig

Op vrijdagavond wordt, om los te komen van de dagelijkse drukte, gestart met cabaretier Tim Versteeg. De hoofdspreker op zaterdag is Martijn Dekker, jongerenwerker bij Het Lichtpunt in Assen. Onderwerp: ‘Waar het hart vol van is…’: “We praten in de kerk veel over ons hart: ‘we moeten onze taken met ons hart kunnen doen’, ‘we moeten elke keer weer met elkaar stil staan bij het hart van de kerk’. Oftewel: het hart in de kerk gaat over onze passie, over de dingen die we echt belangrijk vinden. In mijn verhaal wil ik daarbij stil staan. Over wat je passie is als jeugdleider, catecheet, predikant of… hoe belangrijk het is dat je dicht bij die passie blijft.”

Voor opgave en meer informatie over o.a. de workshops: www.jeugdleidersconferentie.nl

Samen in Zijn naam
Iedereen die met jongeren werkt heeft de verantwoordelijkheid èn het voorrecht om hen te helpen meer als Jezus te worden. Jeugdwerkers verlangen ernaar om de boodschap van God aan te laten sluiten bij de beleving van jongeren zodat zij Zijn zoon Jezus, en elkaar, (beter) leren kennen. Zo ontstaat er een relatie met Hem en met elkaar, waardoor zij een leerling van Jezus worden. Dan kunnen zij door het werk van de Geest van God een levend en zichtbaar geloof uitdragen. Zodat de liefde van Jezus voortleeft in onze wereld.

Tijdens de jeugdleidersconferentie worden de deelnemers samen stilgezet om God te ontmoeten en Hem om hulp te vragen. Door gebed, sprekers, ontmoeting, workshops, Bijbellezing, liederen en muziek laten we ons raken door zijn Geest. We delen verhalen en ervaringen. En we laten ons opbouwen zodat wij Gods vasthoudende liefde mogen doorgeven en voorleven. Samen in de naam van Jezus! Wilt u voor ons bidden?”(deelnemer).

BGO Jeugdwerk
BGO Jeugdwerk heeft een jarenlange traditie opgebouwd in het organiseren van de bekende jeugdleidersconferenties waarin jeugdwerkers in de kerk (catecheet, mentor, jeugdleiders, predikant, jeugdouderling etc.) worden toegerust en bemoedigd.