Menu

Een training in narratief pastoraat

• Training in narratief pastoraat
• Diepgaande theologische onderbouwing
• Startbekwaam voor de praktijk

Tijdens deze tweedaagse cursus word je getraind in het toepassen van narratief pastoraat. Een pastorale vraag wordt doorgrond, tegen de achtergrond van het levensverhaal (narratief) van de pastorant, en het daarin verweven verhaal van God. Een waardevolle ontdekkingsreis voor pastor en pastorant.

Een training voor pastoraal werkers, predikanten, ouderlingen en pastoraal betrokkenen

Docenten: dr. Peter van de Kamp en drs. Willem van der Horst
Data: 13 september en 4 oktober 2019
Info en aanmelding: pepredikanten.nl/pastoraat