Menu

Leiderschap op het snijvlak van kerk en maatschappij

Tijdens dit symposium reflecteren vijf deskundigen – een systematisch en een praktisch theoloog, een kerkelijk-bestuurlijk actieve succesvolle ondernemer, een kerkelijk adviseur en een hoogleraar en adviseur governance – elk vanuit hun eigen expertise op het spanningsveld dat in de leidinggevende structuren van de kerk regelmatig wordt ervaren.

Dit symposium wordt aangeboden aan drs. Jan de Jong MCM CMC vanwege zijn afscheid als lid van het college van bestuur van de Theologische Universiteit Kampen.

Kosten: GRATIS! (aanmelding verplicht)
Sprekers: Rienk Goodijk, Jack Barentsen, Piet Mars, Hayo Wijma en Hans Burger
Datum: 14 juni, 13.00-15.15 uur, Bovenkerk Kampen
Info en aanmelding: pepredikanten.nl/koopmandominee