Menu

Weetwatjegelooft.nl en PEP starten nieuwe serie Dit is Leven
De medische en maatschappelijke ontwikkelingen rond het leven volgen elkaar de laatste jaren razendsnel op. Wetenschappers die nieuwe technieken hebben ontwikkeld, vragen zelf nadrukkelijk om een brede maatschappelijke discussie. Het is daarom ook voor kerken belangrijk om mee te denken.
Daarom start Weetwatjegelooft.nl en PEP met een nieuwe serie: Dit is Leven. Hiermee willen we medisch-ethische vragen rond het leven, zowel het prilste begin als het einde daarvan, vanuit christelijke ethiek maar ook vanuit het pastoraat benaderen. De opzet is erop gericht om de serie uit te bouwen aan de hand van de ontwikkelingen in het maatschappelijke debat. In juni 2019 start de serie met twee forumdebatavonden rond het thema ‘Gemaakt leven’.

Sprekers: o.a. René Fransen, Arthur Alderliesten, Bert-Jan Heusinkveld
Start: 11 & 25 juni 2019 – Deze avonden zijn apart te bezoeken, maar het verdient de aanbeveling om beide avonden aanwezig te zijn.
Info en aanmelding: pepredikanten.nl/ditisleven