Menu

Bestelle Dein Haus. Verliezen en vieren
Pinkstercongres | Predikantenvereniging GKV en NGK | 11 en 12 juni 2019

Bestelle Dein Haus. Deze woorden uit de Actus Tragicus van Bach zetten het geleefde leven op scherp. Koning Hizkia krijgt de boodschap dat hij gaat sterven. Wat gebeurt er als je het meest kostbare kwijt dreigt te raken? Met welke intensiteit houd je eraan vast? Wat roept het op als het leven of de liefde je ontvalt?

Het congres cirkelt rond het thema rouw- en verlieservaring. Allereerst omdat dit elk mensenleven raakt, begrensd als het is door sterfelijkheid. Voorgangers zijn hier als getuigen en begeleiders nauw bij betrokken. Maar die rol kan rouw en verlies ook op afstand zetten. Met dit congres willen we daarom die kloof tussen professie en biografie overbruggen. Het thema komt op de huid in preken, muziek, in woorden en beelden. Tegelijk vieren we het leven: het woord verlies is betekenisloos als het om triviale zaken gaat, de keerzijde van verliezen is liefhebben en vieren. Memento Mori, Carpe Diem en de Unio Christi vormen samen de drieslag die het congres draagt.

Meer informatie en inschrijven