Menu

Oratie prof. mr. Sophie van Bijsterveld 13 juni Radboud Universiteit Nijmegen

Op donderdag 13 juni 2019 om 15.45 uur spreekt prof. dr. Sophie van Bijsterveld haar inaugurele rede uit met de titel:
Religie en democratie in het perspectief van Alexis de Tocqueville

In de ontwikkeling van het Nederlandse democratische bestel heeft religie een belangrijke betekenis gehad. Heeft zij in onze geseculariseerde en pluralistische samenleving in dit opzicht nog steeds een rol te vervullen? Gelet op de onderstromen van de ontwikkelingen in onze democratische samenleving is er alle reden deze vraag te stellen. Voor de beantwoording ervan is het gedachtegoed van de negentiende eeuwse Franse denker, politicus en edelman Alexis de Tocqueville, een van de grootste denkers over de moderne democratie, bij uitstek relevant. Deze rede laat zien hoe Tocquevilles visie op de verhouding tussen religie en democratie ons kan inspireren bij het denken over belangrijke kwesties die spelen in functioneren van onze democratische samenleving.
Lees meer

Aanmelden kan via www.ru.nl/vanbijsterveld.
Een toegangsbewijs wordt na aanmelding enkele dagen voor de oratie verstuurd. Op vertoon van het toegangsbewijs heeft u toegang tot de zaal.