Menu

In samenwerking met onder andere wetenschapsmuseum NEMO in Amsterdam organiseert de taakgroep Biotechnologie van de Raad van Kerken op maandag 8 juli twee workshops in NEMO over biotechnologie en duurzaamheid.

De taakgroep vindt het belangrijk dat christenen vanuit hun geloof en waarden meedenken over de ethisch geladen vragen die in deze workshops aan de orde komen. De eerste workshop zal gaan over de aanpassing van DNA in tabaksplanten om medicijnen en cosmetica te produceren. In de middagworkshop gaat het over het aanpassen van het DNA van bacteriën ten behoeve van de omzetting van CO2 in biobrandstoffen.

Zowel leken als professionals zijn van harte uitgenodigd mee te denken en praten!

Toegang (inclusief lunch) is gratis. Voor meer info en opgave: klik hier.