Menu

Is jouw agenda ook overvol? Ben je toe aan een moment voor jezelf? Een moment om even tot rust te komen? Meld je dan aan voor deze kleinschalige retraite van Ark Mission van 8 tot 10 november.

In Psalm 23 is de Heer onze Herder die ons leidt naar rustige wateren… Kom op adem, voed jezelf, krijg nieuwe kracht en ga vervuld weer naar huis.

In deze retraite maken we gebruik van de aloude methode van de Lectio Divina. Deze methode is een manier van kijken naar een Bijbeltekst waardoor we het kunnen toepassen op ons eigen leven. De tekst komt tot ‘leven’ door lezen (lectio), overdenken (mediteren), gebed (oratio) en stilte (contemplatio). Deze methode wordt op de volgende manier ingevuld:

Lezen (Lectio): We lezen een gedeelte zorgvuldig, op verschillende manieren komen de woorden een aantal keren terug (diverse vertalingen/lied/gedicht, etc.).
Overdenking (Meditatio): Je overdenkt de woorden en verbindt ze aan jou persoonlijk. Er komen herinneringen naar boven, je wordt geraakt, je associeert misschien met andere bijbelgedeelten.
Gebed (Oratio): Je spreekt je gedachten uit naar God, die je door zijn Woorden heeft geinspireerd. Je vraagt, je mag klagen, danken, intens bidden om licht en om inzicht. Dit geeft de verbinding met God, dit is jouw antwoord op wat Hij je gaf in dit gedeelte uit de Bijbel.
Tot rust komen (Comtemplatio): Je wordt stil en bent stil voor God en mag tot rust komen.

In het programma zijn ook momenten van interactief gebed opgenomen, en elke dag wordt afgesloten met een kapelmoment. Stilte is een belangrijk onderdeel van de retraite. We gaan samen aan de slag, maar er is veel ruimte voor jou. Jij bepaalt zelf wanneer je meedoet aan een programmaonderdeel. Je mag je terugtrekken wanneer je dat wilt.

Meer informatie