Menu

Onderweg naar één kerk

Ruim een halve eeuw geleden vond een verdrietige kerkscheuring plaats binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv). Die had tot gevolg dat sommige gemeenten buiten het verband van de kerken kwamen te staan. Zelf hadden ze het gevoel dat ze daar buiten waren gezet. We hadden het in die tijd over ‘binnenverbanders’ en ‘buitenverbanders’. Met die eersten bedoelden we hen die binnen de GKv waren gebleven, terwijl de anderen later de naam Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) hebben aangenomen. Aan Zeeland ging deze kerkstrijd overigens grotendeels voorbij, de dichtstbijzijnde NGK was (en is nog steeds) die van Rijsbergen.

Dat het ons hier in Zeeland grotendeels voorbij is gegaan betekent niet dat het ons niet aangaat. Al zal het ons misschien niet zo persoonlijk raken als hen die het van dichtbij hebben meegemaakt, toch raakt het ook ons. We belijden één heilige, algemene, christelijke kerk. In die belijdenis staat de eenheid van de kerk voorop. Het stemt tot vreugde en dankbaarheid dat kerken die destijds zo pijnlijk uiteen vielen onderweg zijn om één kerk te worden. Op 11 november 2017 was er in het kader van die eenwording een gezamenlijke synode, die eindigde met een kerkdienst waarin we avondmaal konden vieren.

Om dezelfde reden als de scheuring ons in Zeeland voorbij is gegaan kan ook de eenwording van GKv en NGK voor ons op afstand blijven. Dat leek ons binnen de classis Zeeland geen goede zaak. Daarom hebben we de regiegroep die het proces van eenwording begeleidt gevraagd om ons er iets over te komen vertellen.

Op 18 september komen ds. Rob Vreugdenhil en Jan van der Stoep ons er in Goes meer over vertellen. Voor deze vergadering zijn alle kerken uit de classis uitgenodigd. Maar niet alleen zij zijn welkom, ook de kerkleden die meer willen weten over de eenwording van beide kerken willen we van harte welkom heten op deze vergadering.

Bent u erbij?
Wat:                Avond met de regiegroep GKv-NGK
Wanneer:        18 september 2019, 19.30 uur
Waar:              Ontmoetingskerk, Goes Kornetstraat 4, 4462 MV Goes

Voor de classis Zeeland van de GKv,
Dinand Krol, preses