Menu

Op vrijdag 8 november 2019 wordt in de Pauluskerk Rotterdam het onderzoeksrapport ‘Armoede in Nederland 2019’ gepresenteerd. Dit rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek naar materiële en immateriële, individuele en collectieve hulpverlening die plaatselijke kerken verlenen aan mensen in Nederland die financieel in de knel zitten of dreigen te komen. Bisschop Gerard de Korte en ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, bieden het rapport aan staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan. Aansluitend vertellen mensen die in armoede leven hun verhaal en vindt er een discussie plaats met betrokkenen uit kerken, maatschappelijke organisaties en politiek. De Straatklinkers, het dak- en thuislozenkoor uit Amsterdam, zingt een aantal liederen. Meer informatie en aanmelding: www.knooppuntkerkenenarmoede.nl