Menu

Hervormd Vreeswijk College presenteert De Gewone Catechismus

Dit jaar verscheen De Gewone Catechismus, geschreven door de theologen Theo Pleizier, Arnold Huijgen en Dolf te Velde.
Met dit boekje, dat bestaat uit 100 vragen en antwoorden (v&a), willen zij de inhoud van het christelijk geloof op een hedendaagse manier aan gewone mensen zoals u, jij en ik overdragen. Voor Hervormd Vreeswijk vormt het de aanleiding om komend seizoen, in veertien avonden dit boekje te bespreken tijdens “Hervormd Vreeswijk College” in de Dorpskerk, Dorpstraat 53 te Nieuwegein.

Wij nodigen niet alleen iedereen uit die betrokken is bij de kerk, maar ook iedereen die wel eens meer zou willen weten over wat er nu eigenlijk geloofd wordt in de kerk.

Naast een flitsende intro, een boeiende lezing en een muzikaal intermezzo is er alle ruimte voor uw en jouw vragen.

De avonden starten om 20.00 uur (inloop 19.30) en eindigen om 22.00 uur.

De data van 2020 op een rij:
08-01-20 Dr. Wim Dekker; God de Schepper is ook mijn Vader; v&a 24-30
29-01-20 Dr. Sjaak van den Berg; Bidden, een oefening in vertrouwen (Het Onze Vader); v&a 31-46
19-02-20 Dr. Willem Maarten Dekker; Wie is Jezus Christus?; v&a 47-50
04-03-20 Prof. Dr. Henk Van den Belt; Jezus Christus, de weg tot God; v&a 51-54
01-04-20 Prof. Dr. Maarten Wisse; Jezus Christus, Gods waarheid; v&a 55-58
22-04-20 Dr. John Van Eck; Jezus Christus, het leven; v&a 59-62
06-05-20 Prof. Dr. Maarten Kater; Hoe Jezus volgen gelukkig maakt (De Tien Geboden); v&a 63-77
27-05-20 Dr. Paul Visser; Door de kracht van de Heilige Geest; v&a 78-83
10-06-20 Dr. Wim Dekker; De Kerk, gemeenschap van gelovigen; v&a 84-93
24-06-20 Dr. Maarten Verduin; Avondmaal vieren tot Christus komt: v&a 94-100

Voor meer informatie kunt u/je mailen naar de scriba van de Hervormde Gemeente Vreeswijk (Nieuwegein), de heer Jeroen Lensen scriba.hervormdvreeswijk@gmail.com  of ds. Gertjan Glismeijer gjglismeijer@gmail.com

Flyer