Menu

In zijn boek Lezen en Laten lezen voert Arnold Huijgen een pleidooi om niet de Bijbel, maar onszelf als het probleem te zien. Niet ons ingewikkelde interpreteren staat centraal, maar God die spreekt. Zo ontstaat er ruimte om de Bijbel met hart en ziel te lezen en je te laten lezen door God. Dit pleidooi roept temidden van alle discussies sterk uiteenlopende reacties op, van instemmend tot kritisch.

Hoog tijd voor een studiedag waarin de praktijk van ons Bijbellezen tegen het licht wordt gehouden. Sprekers uit diverse kerkelijke en theologische achtergronden verhouden zich tot Huijgens benadering. In een slotgesprek wagen we de stap naar een heet hangijzer: Hoe lezen we Paulus’ spreken over vrouwen in de gemeente?

Datum: 30 oktober 2019
Locatie: Theologische Universiteit Apeldoorn

Sprekers: Henk van den Belt, Jos Douma, Arnold Huijgen, Jaap Kieviet, Bert Loonstra, Peter Roosendaal, Eep Talstra, Gerard Visser, Paul Visser, Wim van Vlastuin, Marco de Wilde
Info en aanmelden: pepredikanten.nl/lezenenlatenlezen