Menu

Het is 2039. Mensen met ernstige genetische aandoeningen worden genezen door reparatie van lichaamscellen. Door kiembaanmodificatie wordt voorkomen dat hun kinderen deze aandoening krijgen. Utopisch? Technisch gezien is het (binnenkort) al mogelijk. Maar willen we het ook? Wat is ethisch verantwoord en waar liggen de grenzen?
Vanuit de overheid wordt een brede maatschappelijke dialoog over vragen rond voortplantingstechniek gestimuleerd. Vijf samenwerkende organisaties geven het startschot voor een bijdrage aan de bezinning vanuit christelijk perspectief.

Datum: 20 november 2019
Locatie: Hoornbeeck Amersfoort
Sprekers: Henk Jochemsen, René Franssen, Elise van Hoek-Burgerhart
Info en aanmelden: pepredikanten.nl/perfect
In samenwerking met: