Menu

Israël: (bijna) iedereen vindt er wel wat van. Soms lijkt het alsof de wereld om dat ene kleine land draait. Wat maakt het land zo bijzonder? Hoe is het land en volk ontstaan? Welke plaats neemt het in? Hoe staan we er als christenen tegenover? Welke theologische vragen zijn aan de orde?

Een christen kan niet om Israël en de joden heen. De Messias is immers uit dat land en volk voortgekomen! Kun je Bijbelteksten zien en begrijpen in hun context zonder kennis van het jodendom? Kun je echt doorleefd preken over teksten die zijn ontstaan in een land waar je nog nooit bent geweest?

Om deze reden organiseert Permanente Educatie Predikanten een reis naar Israël met Koert van Bekkum. De reis is bedoeld voor predikanten, theologen en kerkelijk werkers die willen kennismaken met Israël en zich willen verdiepen in de cultuur en het jodendom, de vragen rondom het land en volk maar ook willen reflecteren op wat dit voor hun persoonlijk geloof en visie betekent.

Datum: 21 t/m 30 oktober 2020

Informatie en reserveren