Menu

16 november 11.00 – JAARBEURS

Is het u wel eens opgevallen dat de eerste opdracht die God in de Bijbel aan de mensen geeft is zich te vermenigvuldigen. En is het u ook opgevallen dat de Satan dit met alle macht wil verhinderen. In 2018 zijn er wereldwijd 30 miljoen ongeboren baby’s geaborteerd. Doodsoorzaak nummer 1. 

“En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar Gods beeld Hij hem, man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk” Gen. 1: 27,28

Het van God gegeven leven is een kostbaar geschenk en is daarom beschermwaardig. Jaarlijks vinden er in Nederland ruim 30.000 abortussen plaats. Ter illustratie: Dat zijn 120 kinderen per werkdag, of een basisschool per week.

Stichting Schreeuw om Leven zet zich in voor de bescherming van het (ongeboren) leven. Door het organiseren van de Mars voor het Leven kunnen we met elkaar een signaal afgeven aan onze overheid en samenleving dat ook het ongeboren leven bescherming waard is.

https://www.schreeuwomleven.nl/marsvoorhetleven/

Hoofddoelen Mars voor het Leven 2019

  • Een krachtig signaal naar samenleving en politiek. Opkomen voor de beschermwaardigheid van het ongeboren leven.
  • Het uitdragen van het thema Liefde & Waarheid: eerlijke informatie geven zonder veroordeling of verwijt, maar juist met begrip, opvang en hulp.
  • Vrouwen, partners en families wijzen op de bestaande hulp bij onbedoelde zwangerschap en bekendmaken met de mogelijke alternatieven.