Menu

Bespiegelingen over een christelijk mensbeeld

Wie ben je als mens? Wat betekenen God, je medemens en je levensverhaal voor je identiteit? Uiterst complexe vragen, die een diepgaand symposium zeker de moeite waard maken.

Sociaal wetenschapper en psychosociaal therapeut Willem van der Horst publiceerde recent het boek Ken jezelf! Bespiegelingen over een christelijk mensbeeld. In het boek laat hij stap voor stap zien wat inzichten uit de sociale wetenschappen, de theologie en de filosofie ons kunnen vertellen over onszelf. Daarbij legt hij voortdurend verbanden met Bijbelse lijnen. Van der Horst pleit vurig voor ‘Christus in ons’ als noodzakelijke aanvulling op het in de orthodox-gereformeerde theologie bekende ‘zijn in Christus’. Reden genoeg om aan deze thematiek een studiemiddag te wijden! Tijdens de studiemiddag leggen alle sprekers een kritische vraag in ons midden en komt u als deelnemer aan het symposium uiteraard ook aan het woord.

Datum: 24 januari 2020
Sprekers: Egbert Brink, Suzan de With, Patrick Nullens, Willem van der Horst, Annemiek de Jonge
Info en aanmelden: weetwatjegelooft.nl/kenjezelf