Menu

Nieuwe inzichten uit de Bijbelwetenschap en de systematische theologie vormen voldoende reden om de verbondstheologie ook in Nederland weer op de agenda te zetten. Thema’s die ermee verband houden, zoals de kinderdoop, de verhouding tussen individu en gemeenschap en de waarde van relaties en de plaats van Israël en de kerk, zijn op dit moment  zelfs actueler dan ooit.

De onderzoeksgroep BEST van de Theologische Universiteiten in Apeldoorn en Kampen organiseert over dit thema een internationale conferentie te Apeldoorn.

Datum: 30 en 31 maart 2017
Tijden: 30 maart, 10.00–20.30 uur; 31 maart 9.00–16.00 uur
Kosten: 95 euro voor twee dagen (inclusief twee lunches en een diner). Kosten voor één dag: 50 euro.

Aanmelding: registration@tua.nl
Meer informatie: binnenkort op www.tukampen.nlen www.tua.nl