Datum

Generale Synode/Landelijke Vergadering van Zoetermeer

Afgevaardigden van de Nederlands Gereformeerde Kerken en van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) komen dit najaar een aantal keer bij elkaar in een gezamenlijke synode/landelijke vergadering, waar ze namens hun regio of classis besluiten nemen die betrekking hebben op het landelijke kerkenwerk in beide kerken.

Evenementgegevens

  • Datum:

In de aanloop naar de hereniging van de NGK en de GKv gebeurt het meeste vergaderwerk gezamenlijk. De bedoeling is dat de synode van Zoetermeer tussen begin oktober 2022 en eind januari 2023 haar werkzaamheden verricht. Alle openbare bijeenkomsten zullen gestreamd worden.

D.V. op 8 oktober a.s. is de constituerende vergadering waarop het moderamen gekozen wordt, voorafgegaan door een bidstond. Bij de bidstond zijn belangstellenden van harte welkom.

Alles wat met deze synode/landelijke vergadering te maken heeft, wordt gepubliceerd op www.lv-gs2022.nl.