Datum

Eeuwfeest Liturgische Kring

De Liturgische Kring is een studiekring van theologen en kerkmusici. Zij heeft in de twintigste eeuw een grote rol gespeeld in de liturgische vernieuwing binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. Momenteel is zij vooral een studiekring, die zich in de geest van de Liturgische Beweging bezighoudt met de bestudering van en de bezinning op thema’s en vraagstukken rond de liturgie.

Evenementgegevens

  • Datum:

Op vrijdag 12 november 2021 hoopt de Liturgische Kring haar Eeuwfeest te vieren, uiteraard afhankelijk van de ontwikkelingen rond het coronavirus.

Op de dag van het Eeuwfeest verschijnt een rijk geïllustreerd jubileumboek, geschreven door de musicologe drs. Mieke Breij, waarin de geschiedenis van de Liturgische Kring vanaf het ontstaan tot nu toe wordt beschreven.

De viering van het Eeuwfeest vindt plaats in de Kloosterkerk in Den Haag en heeft als thema: ‘De Liturgische Kring in het krachtenveld van kerk, theologie en cultuur’.

De dag opent met een viering van Schrift en Tafel om 10.30 uur. Aansluitend wordt het jubileumboek gepresenteerd en worden, zo mogelijk, de eerste exemplaren aangeboden aan o.a. vertegenwoordigers van de gemeente Den Haag, de geboorteplaats van de Kring, en van verschillende kerkgenootschappen. Na de lunch wordt een symposium georganiseerd, waarin inleiders vanuit verschillende invalshoeken reflecteren op de vraag naar de invloed en betekenis van de Liturgische Kring op het terrein van liturgie, kerkmuziek, kerkarchitectuur en theologie. Het Eeuwfeest wordt afgesloten met een receptie.

Meer informatie over de Liturgische Kring en over het aangekondigde eeuwfeest vindt u hier.